Annonse

Ø.M. Fjeld får bygge den nye ungdomsskolen

 

Ø.M. Fjeld har vunnet konkurransen om å bli kommunens samspillsentreprenør til byggingen av ny ungdomsskole i Kongsvinger. Prisen ligger innenfor den økonomiske rammen som er vedtatt av kommunestyret. Dette opplyser Kongsvinger kommune i en pressemelding.

Anbudskonkurransen som ble åpnet i begynnelsen av juni, er nå avsluttet. To entreprenørselskaper valgte å levere tilbud, og rådmannen i Kongsvinger har i dag varslet tilbyderne om at Ø.M. Fjeld har vunnet oppdraget i skarp konkurranse med Hent AS. Tilbudene er basert på de tekniske og arkitektoniske løsningene som er beskrevet i forprosjektet, og kåringen har utelukkende tatt hensyn til kriteriene pris (vektet med 70%) og kvalitet (vektet med 30%).

To seriøse konkurrenter

Enhetsleder for Kongsvinger kommunale eiendomsenhet (KKE), Uno Frivoll, forklarer prosessen slik:

– Vi har mottatt tilbud fra to store, seriøse entreprenører. Begge holder et høyt nivå, og vi føler oss dermed helt trygge på at anbudskonkurransen har gitt oss to svært gode tilbud å velge mellom. Alt tyder på at begge tilbyderne har anstrengt seg til det ytterste for å være konkurransedyktige.

Frivoll understreker at begge tilbudene lå innenfor den politisk vedtatte rammen på 286 millioner kroner, men at entreprisetilbudet fra Ø.M. Fjeld totalt sett var rundt 2,0 prosent rimeligere enn tilbudet fra Hent.

Usedvanlig jevnt

– Tilbudene var usedvanlig jevne, men Ø.M. Fjeld viste seg altså å være hakket hvassere, både når det gjaldt pris og samlet kompetanse og gjennomføringsevne. Dermed har vi også fått en bekreftelse på at det er mulig å bygge en ny, moderne ungdomsskole til prisen som vi hele tiden har basert planene våre på, sier Frivoll, som tror avgjørelsen vil bli møtt med jubel blant lærere, elever og politikere.

– Med de tilbudene vi nå har mottatt, kan vi trygt slå fast at det vil bli bygget en ny ungdomsskole i Kongsvinger. Vi ser heller ingen grunn til å endre på ambisjonen om å ha skolen ferdig til skolestart 2018, sier Frivoll. Avtalen om samspill kan formelt undertegnes først etter en karensperiode på ti dager fram til 26.9.16.

Håper på liten idrettshall

Den foretrukne løsningen omfatter i første omgang ikke bygging av idrettshall i tilknytning til skolen, men ifølge Frivoll har partene et realistisk håp om at man i løpet av samspillsfasen kan lykkes med å finne løsninger som gir rom for å bygge en liten idrettshall.

– De endelige løsningene må først og fremst tas utifra skolefaglige behov og vurderinger. Nå blir det blir det opp til oppvekstsjefen og hennes medarbeidere å prioritere ulike løsninger innenfor rammen, sier Frivoll.

image005
Oppvekstsjef Kjersti Vevstad og enhetsleder for Kongsvinger kommunale eiendomsenhet (KKE) Uno Frivoll er fornøyde med at man nå kan gå i gang med planleggingen av den nye skolen. Foto: Kongsvinger kommune

Fornøyd oppvekstsjef

Oppvekstsjef Kjersti Vevstad er svært tilfreds med at anbudskonkurransen har resultert i tilbud som gjør det økonomisk mulig å gjennomføre prosjektet.

– Dette er en gledelig nyhet for alle som er opptatt av god skole i Kongsvinger. Endelig vet vi at den nye ungdomsskolen lar seg bygge, og vi kan for fullt starte planleggingen av den nye skolehverdagen fra 2018. Jeg har ingen forutsetninger for å vurdere de bygningstekniske kvalitetene, men jeg har mange klare meninger om hvordan skolen bør bygges for å gi en best mulig undervisningssituasjon. Vi står foran en spennende tid med mange viktige avgjørelser å ta, sier Vevstad, som i går ble orientert om resultatet av anbudskonkurransen.

Endelig kontrakt ved årsskiftet

I løpet av den såkalte samspillsfasen frem mot årsskiftet skal byggherre og entreprenør i fellesskap detaljprosjektere og finne frem til de beste løsningene for den nye ungdomsskolen som blir bygget  på tomten der Tråstad ungdomsskole ligger i dag. Bortsett fra Tråstad idrettshall som skal være i drift under byggeperioden, blir alle de gamle bygningene revet.

Først når samspillsfasen er avsluttet, vil det bli inngått en formell byggekontrakt mellom Kongsvinger kommune og Ø.M. Fjeld. Hvis alt går som administrasjonen forventer, vil kommunestyret få kontrakten til godkjenning rundt årsskiftet.

Facebook Comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *