Annonse

Ønsker å etablere Montessori-skole i Kongsvinger

Den 29.september arrangeres det et informasjonsmøte om mulig etablering av en Montessori-skole i Kongsvinger. Det er flere initiativtakere til prosjektet, og i disse dager rigges en foreldregruppe, som skal bidra i arbeidet fremover.

– Styreleder i Montessoriforbundet, Jon Terje Bjørke, kommer for å informere alle interesserte hva Montesorri-skole og – pedagogikk er, og det er et helt uforpliktende møte som alle som vil ha mer informasjon er velkomne til, sier Hanne Holme, som er en av initiativtakerne, til Mittkongsvinger.no.

primary-teacher-1124-16x8alt-1500x750

– Fokus på barns ønske om å lære

I en Montessori-skole benyttes en pedagogikk som er tilrettelagt for at barna skal jobbe selvstendig, det er alltid aldersblandede grupper, og man benytter materiell for å læring, der læreren opptrer mer som en veileder og observatør. Fagplanen til Montessori-skolen er godkjent av Utdannings- og forskningsdepartement, og samsvarer på mange punkter med Kunnskapsløftet.

– Hvordan skiller Montessori-pedagogikken seg fra den som benyttes i vanlige skoler?

hanne profilbilde
Hanne Holme er en av initiativtakerne til å få etablert en Montessori-skole i Kongsvinger.

Montessori-pedagogikken er en av de mest utbredte pedagogiske undervisningsmetoder i verden og mye av denne tenkingen ligger også til grunn for den pedagogikken som drives i offentlige skoler i Norge. Hovedforskjellen, slik jeg har forstått det, ligger i det grunnleggende synet på barna. Barn som små mennesker som virkelig ønsker å lære, og at den iboende trangen barn har til å lære utvikler seg etter bestemte mønstre, sier Hanne Holme.

Hun forteller videre at dette krever høy lærertetthet, og at hvert enkelt barn får tilpasset læreplan utfra hvem de er og hvor der er i sin egen utvikling. Læreren fungerer som en veileder og også eldre elever hjelper de mindre elevene.

– Barna stimuleres i større grad til å utforske og derav også lære seg nye ting, og gjøres på en litt annen måte enn det gjøres i tradisjonelle klasserom med pultene i rekker. Belønningssystemer der barn lokkes til å prestere gjennom stjerner i boka og å være best benyttes ikke, det gis ikke karakterer i Montessoriskolene, fortsetter hun. 

– Vi trenger et pedagogisk alternativ

– Hvorfor er det behov for en Montessori-skole i Kongsvinger?

– Kongsvinger er en by de fleste tenker det skal være godt å vokse opp i. Vi har et godt kulturtilbud, fabelaktige muligheter for friluftsliv og andre aktiviteter. Masse flotte mennesker og en kommuneadministrasjon som ønsker å legge til rette for vekst og utvikling. På kommunens hjemmesider reklameres det med at Kongsvinger har «nærmest alt du trenger av tilbud», og at det er kort vei til det meste av det du trenger. Da trengs en barneskole som gir byens befolkning et alternativ, sier Hanne Holme.

Hun kan fortelle at det er flere barnehager som har tatt i bruk alternativ pedagogikk, men at det så langt ikke har noen sentrumsnære barneskoler som tilbyr noe annet.

– Dette mangfoldet og også den valgmuligheten det kan gi byens innbyggere har stor betydning, sier hun.

Og Holme trekker frem blant annet Finnskogen Montessori-skole, som ble etablert i 2007. Elevantallet har økt, og skolen er helt full.

– Vi tror at interessen og befolkningsgrunnlaget er stort nok for å kunne få til et slikt skoletilbud i bynære omgivelser. I Eidskog finnes en slik skole og det jobbes også med etablering av en Montessori i Sør-Odal. I Nes venter de på ferdigsstillelse av selve skolebyggingen. Så hvorfor skulle ikke Kongsvingers innbyggere få en tilsvarende valgmulighet for sine barn? spør Hanne Holme.

Det er nå opprettet en gruppe og et arrangement på Facebook der alle som er interessert kan holde seg orientert.

– Vi håper å nå ut til alle som er interessert, og vi er allerede i gnag med å etablere en formell foreldrekomité som kan jobbe videre med realisering av en skole med alternativ pedagogikk i Kongsvinger sentrum, avslutter Hanne Holme.

Hanne Holme understreker at Kongsvinger kommune har vært positive, og har bidratt med å stille lokaler til rådighet for møtet, som holdes i Kommunestyresalen i Rådhuset 29.september.

 

 

 

 

 

Facebook Comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *