Annonse

Flere pasienter fornøyde ved Sykehuset Innlandet Kongsvinger

Årets undersøkelse om hva pasientene mener om behandlingen de fikk ved sykehusene i Norge er nå klar. Målingene har blitt foretatt siden 2011, og har blitt vurdert basert på områder som pleiepersonalet, legene, informasjon, organisering, pårørende, standard, utskriving, samhandling og ventetid. 

Bare pluss ved Sykehuset Innlandet Kongsvinger

Sykehuset i Kongsvinger er det eneste sykehuset i Innlandet som har framgang på samtlige ni områder, mens Lillehammer har framgang på sju områder. Sykehuset i Gjøvik har fått pluss i margen på fem områder fra pasientene.

Elverum har tilbakegang på seks områder sammenlignet med året før, mens sykehuset i Hamar har tilbakegang på fem områder i forhold til året før.

Tynset i Norgestoppen

Tynset plasserer seg igjen i Norgeseliten når det gjelder pasientenes tilbakemelding på forholdene. På nesten samtlige måleparametere, er sykehuset i Tynset over resultatene for de andre sykehusene i innlandet, og de er også klart bedre enn mange andre sykehus på landsbasis.

Stabil utvikling

Toril Kolås_lite.jpg
Fagdirektør Toril Kolås i Sykehuset Innlandet er fornøyd med resultatene fra pasientundersøkelsen.

Sykehuset Innlandets resultater ligger på sju av ni områder over både de nasjonale resultatene og resultatene internt i Helse Sør-Øst.

– De stabile tallene viser at det jobbes godt i Sykehuset Innlandet, og at vi ligger på linje med øvrige sykehus på nasjonalt nivå. Vår kliniske aktivitet omfattet i fjor hele 641 758 pasientkontakter, og undersøkelsen viser altså at de aller, aller fleste er fornøyd, sier Toril Kolås, fagdirektør i Sykehuset Innlandet.

Et annet område Sykehuset Innlandet skårer høyt på, er pasientsikkerhet. Det viktigste forbedringsområdet er er at det er foretatt en gjennomgang av oppdaterte medisinlister ved pasientens utreise, og dette fører også til bedre informasjon samt samhandling med blant andre primærhelsetjenesten.

Forbedringer

Fagdirektøren viser til at pasientene har de siste årene sagt at vi kan bli bedre på samhandling med kommunehelsetjenesten, og dette synet kommer også fram i årets pasientundersøkelse.

– Særskilt gjelder dette i overgang mellom utskriving fra sykehuset og oppfølgingen etter at pasienten er kommet hjem, sier Kolås, som sier hun oppfordrer pasienter til å si i fra om hvordan de føler de har blitt behandlet.

– Det er kun ved å få svar fra dem, at vi kan ta tak i utfordringene og bli bedre, sier Kolås.

Facebook Comments