Annonse

Rekordmange vil studere i Kongsvinger

Hele teamet ved Høgskolen i Kongsvinger kan juble over at søkingen til sykepleierutdanningen ved fortsetter å øke. I løpet av noen år har stadig flere blitt interessert i å studere i Kongsvinger. I år er det 134 personer som har Kongsvinger som sitt førstevalg til de 40 studiplassene , og det er en økning på nesten 15% sammenlignet med fjoråret.

– Vi er veldig fornøyde med at stadig flere ønsker å studere i Kongsvinger. Tidligere hadde vi en ganske stabil søkermasse, men de siste årene har vi økt ganske mye fra år til år, så nå kan vi se at dette er en positiv trend, sier daglig leder Vegard Herlyng ved Høgskolen i Kongsvinger.

Hele Innlandet styrker seg

vegard herlyng
Daglig leder ved Høgskolesenteret i Kongsvinger, Vegard Herlyng, kan juble over nok en rekordstor søkermasse til sykepleierutdanning. – Vi ser en veldig positiv trend, sier han.

– Hva tror du er årsaken til at stadig flere ønsker å studere i Kongsvinger?

– Det er nok flere årsaker til det. Vi har jobbet strukturert, samarbeidet godt med både Høgskolen i Innlandet, politikere og andre aktører i regionen, og vi markedsfører oss mye mer, spesielt på nett og i sosiale medier, forklarer han.

Herlyng trekker også frem at Høgskolen i Innlandet totalt har en positiv utvikling, og at det stryker posisjonen til alle studiestedene tilknyttet høgskolen.

– Høgskolen i Innlandet vokser mer enn landsgjennomsnittet med en økning på  3,3% år, mens gjennomsnittet på landsbasis er på 2,7%. Det er bra for oss at Høgskolen i Innlandet totalt sett gjør det bra. Det skaper sterkere fagmiljøer, og Høgskolen i Innlandet blir en enhet som lykkes i felleskap, fortsetter han.

God kvalitet på studiet og søkere

Videre mener han at de gode resultatene som Høgskolen i Kongsvinger kan vise til påvirker positivt.

– Kvaliteten vår påvirker også søkermassen. Våre studenter har gode resultater, og det blir vanskeligere å komme inn. Studentene våre blir yngre, og det er bra for å utvikle Kongsvinger som studiested, sier Herlyng.

I fjor måtte man ha rett under 4 i snittkarakterer for å komme inn på sykepleierutdanningen. Gjennomsnittsalderen på søkeren har også gått betraktelig ned, og ligger i følge Herlyng nå på langt under 25 år.

– Halvparten av søkerne kommer fra de seks kommunene i regionen, mens resten kommer fra resten av landet, men hovedtyngde fra Oslo og Akershus. Vi har også noen fra Sverige, sier han.

I følge Herlyng bidrar den geografiske fordelingen av søkere til å tilføre enda flere studenter til Innlandet, og man konkurrerer dermed ikke med Elverum som studiested.

Flere søkere til andre studier også

Høgskolen i Kongsvinger erfarer også en solid økning av søkere til studier som ikke er på samordnet opptak.

– I år starter vi med to nye studier som også ser ut til å bli veldig populære. Årsstudium for offentlig styring, ledelse og organisasjon har hele 80 søkere, mens det foreløpig er 25 søkere til Markedsføring og kommunikasjon, sier han.

– Nå er det 40 plasser til sykepleierutdanningen. Hvordan kan Kongsvinger få enda flere faste studieplasser?

– Det skjer veldig mye bra i regionen nå. Vi tenker og jobber helhetlig, og vi ser at vi kommer inn i statsbudsjettet fordi det er mange som vil oss vel, og jobber for oss. Sammen med Kunnskapsparken og Byregionprosjektet kommuniserer vi en helhetspakke til alle sentrale politikere og andre som besøker oss, og dermed blir det mye mer «trøkk» rundt oss og regionens behov fremover, forklarer Vegard Herlyng.

Stadig mer aktivt studentmiljø

Med Høgskolen og Politihøgskolen er det nå drøyt 300 heltidsstudenter i Kongsvinger. Det innebærer at studentmiljøet også blir sterkere og mer synlig i bybildet.

– Studentene selv gjør en kjempeinnsats for å skape et godt studentmiljø, og til helgen arrangerer de springbreak studentfest for alle studenter i byen. Vi bidrar med det vi kan for å legge til rette for et godt faglig innhold og relevante praksisplasser. I tillegg lager vi «goodie-bags» med informasjon og ulike artikler so studentene får når det begynner her, for å vise at vi setter pris på at de studerer i Kongsvinger, avslutter en fornøyd Vegard Herlyng.

 

 

Facebook Comments