Annonse

– Slik ser vi for oss at Kongsvinger kan se ut i 2050

Rådgiver Hilde Nygaard i Kongsvinger kommune la frem skisser til hvordan Kongsvinger kan se ut i et 30 års perspektiv under Bylunsj i Gågata lørdag.

HØR UTDRAG FRA HILDE NYGAARD PRESENTASJON NEDERST I ARTIKKELEN. 

Skissene har vært presentert i Servicetorget, som har vært åpen for hele befolkningen de siste ukene, og de henger nå under glasstaket i Gågata de neste par ukene, slik at alle kan ta det foreløpige arbeidet i øyesyn.

– Gjennom Bylab de siste ukene har vi invitert hele befolkningen til å komme med sine meninger og innspill, og det er i nå man har mulighet til å ha en dialog med kommunen og engasjere seg, sier Hilde Nygaard til Mittkongsvinger.no

Hvor skal handelen være?

 

Hilde Nygaard trekker blant annet frem at det er mange tomme lokaler i sentrum i Kongsvinger, og at det er viktig at disse fylles for å skape mer byliv.

– Vi foreslår å konsentrere handel om en bykjerne i nord, og rundt stasjonen på sørsida på et begrenset område rundt stasjonen. På østlige deler av stasjonstomta foreslår vi at det blir mer arbeidsplasser med innslag av boliger og næring, foreslår hun.

screenshot_126
En skisse av stasjonsområdet viser at man legger mer til rette for at folk skal bruke byrommet mer, og fortette stasjonstomta med bygg til arbeidsplasser, næring og boliger. Foto: Kongsvinger kommune.

Nygaard trekker frem at det er viktig å ikke spre handel for langt utenfor byen, og trekker blant annet frem et eksempel fra Oslo, der sportsbutikken XXL ligger midt i sentrum.

Kompetansearbeidsplasser på sørsida

Ett av grepene man ser for seg i prosjektet er at man legger til rette for en fortetting rundt stasjonsområdet med bygg som kan huse flere bedrifter og funksjoner.

– Drømmen er å flytte SSB til sentrum, og kan hende kommunen også kan ha lokaler her. Kompetansearbeidsplasser kan ligge nesten oppe på jernbanesporet, mener hun. 

Gang- og sykkelbrua knytter byen sammen

Kommunestyret vedtok i år å bygge den nye ungdomsskolen i Kongsvinger ved Tråstad. I debatten ble beliggenheten en viktig faktor. Mange argumenterte for at det er en forutsetning at man må ha en gang- og sykkelbru som gjør det enklere for ungdommene som bor på Vennersberg og Rasta å komme seg til og fra den nye skolen.

– Vi har faktisk bygget fem bruer de siste årene, kan Nygaard fortelle, og tar med den siste brua ved Norsenga, som snart står klar til å tas i bruk.

Likevel er det kun gangbrua under Kongsvinger bru som er tilrettelagt for myke trafikanter, og det mener hun kommunen bør gjøre noe med.

– Vi samarbeider med Hedmark fylkeskommune og Statens vegvesen om å planlegge en gang- og sykkelbru fra området rundt stasjonen og over mot Tråstad på nordsida, forteller hun. 

Myke trafikanter på nordsida

 

Hilde Nygaard viser frem et bilde av hvordan lyskrysset ved Kongsvinger bru på nordsida ser ut fra Rådhusplassen i dag.

screenshot_125
Her er en skisse på hvordan man ser for seg å fortette i krysset ved Kongsvinger bru på nordsiden av byen. Foto: Kongsvinger kommune.

– Her er det mye asfalt, og lite tilrettelagt for myke trafikanter. Vi ser for oss et nytt bygg på parkeringsplassen ved Mellandgården, og hvor man legger til rette for at gående og syklende kan ta større plass i gata, og at man kan sitte på Welle kafé og skape mer byliv i området, kan Nygaard fortelle.

Det er fortsatt ikke for sent å bidra med dine innspill til byutviklingsprosjektet Kongsvinger 2050. Plansjer, skisser og foreløpige arbeider vil bli hengende oppe i Gågate et par uker til, så både Hilde Nygaard, Sjur Strand og andre i Kongsvinger kommune oppfordrer folk til å engasjere seg og si sin mening. Det er nå det gjelder.

HØR UTDRAG FRA HILDE NYGAARDS PRESENTASJON PÅ BYLUNSJ HER: 

 

Facebook Comments