Annonse

De sørger for å holde Tråstad skanse ryddig

Tråstad skanse er en del av de gamle festningsanleggene i Kongsvinger, som ble anlagt på 1600-tallet. Skansen, som opprinnelig het Vingersund skanse, ble bygget i 1658 ved gården Tråstad, og var viktig for å sikret fergestedet over Glomma mot svenskene.

Fil 14.05.2017, 22.12.59
Med ryddesager, river og trillebårer inntok Vinger Rotaryklubb Tråstad skanse denne uken for å sørge for at skansen fremstår ryddig og i orden. Og som seg hør og bør på en dugnad må det en pause til med prat og litt servering.

Vinger Rotaryklubb har ansvar for å vedlikeholde Tråstad skanse, og på den årlige dugnaden samler medlemmene seg med med ryddesager, river og trillebårer for å hugge ned ugress og gjøre det ryddig og fint rundt skansen.

– Dette er en årlig oppgave vi gjør med glede. Dette området er jo viktig historisk, men er også i dag et hyggelig turområde langs Glomma som mange benytter, forteller Turid Harbosen, som er årets leder av samfunnskomiteen i klubben.

04S1a4Z7mS
På plaketten på steinen ved Tråstad skanse står det at Vinger Rotaryklubb har ansvar for å holde skansen ryddig og i orden, og denne uken hadde klubben sin årlige vårdugnad.

Det er tidligere medlem Jan Arne Aas som i mange år har vært primus motor for dugnaden på Tråstad skanse, og han har også på egen hånd fulgt opp med rydding av skansen ut over den faste dugnaden i Vinger Rotaryklubb.

– Jan Arne har gjort en formidabel innsats for å holde Tråstad skanse ved like i mange, mange år. Nå er han ikke i klubben lenger, men medlemmene stiller med glede opp og gjør en innsats for å holde skansen i orden uansette, sier Turid.

Det er forskjellige klubber og foreninger som har ansvar for for skansene rundt Festningen og Kongsvinger.

– Vi er stolte av å ha vårt navn på plaketten på steinen ved inngangen til skansen, og selv om det vokser igjen en del i løpet av sommeren, ser det ihvertfall ryddig ut nå, smiler Harbosen og fortsetter:

– Vi snakket om på dugnaden vår nå at dette er spennende område for å ha for eksempel et spel eller en utendørskonsert. Utformingen skaper en flott og naturlig utendørsarena, så den oppfordringen gir vi gjerne videre til de som jobber med kulturaktiviteter i Kongsvinger.

Hvis du går strandpromenaden fra sentrum mot Sæter, ta gjerne stien ned mot høyre ved friidrettsbanen og gå langs elven, så passerer du Tråstad skanse.

 

 

Facebook Comments