Annonse

Stinn brakke på 8.mars arrangementet i Kongsvinger

Lokalene var fylt til randen på Kongsvinger Museum Gyldenborg under arrangementet på den internasjonale kvinnedagen i Kongsvinger onsdag.

8.mars markeringen startet med tog fra Byscenen i sentrum, der leder av 8.mars komiteen Vivi Ho holdt velkomsappell. Drøyt 100 personer plasserte seg bak parolene, ledet an av Drum Ladies.

SE VIDEOER NEDERST I ARTIKKELEN

Fil 09.03.2017, 14.32.57
Leder for 8.mars komiteen Vivi Ho holdt velkomstappell ved Byscenen for toget gikk opp til Kongsvinger museum Gyldenborg. Foto: Irén Carlstrøm.

Hovedparolen for årets 8.mars markering i Kongsvinger var «Ingen er fri før alle er fri».

Rundt 150 kvinner og en del menn fylte lokalene i Gyldenborg til randen for å få med seg både appeller og kulturelle innslag.

– Hvite, heterofile menn på toppen

Rebecca Staurset holdt en appell om interseksjonell feminisme, som hun selv mener kan være et komplisert og omfattende ord. Enkelt fortalt handler det om hvordan ulike kategorier som kjønn, selksualitet. etnisitet og kulturell bakgrunn påvirker våre livsvilkår.

Hun spurte retorisk om hvorfor det ikke heter heter interseksjonell humanisme i stedet for feminisme, og hadde et svar på det.

– Det er blant annet fordi det kvinnelige ofte blir nedvurdert i mange ulike situasjoner. Mens det kan være kult å være guttejente, kan man bli mobbet som gutt for å være for feminin. Dette har selvfølgelig konsekvenser for alle og inngår i maktstrukturen, som setter den hvite heterofile sterke mannen øverst som norm og hersker, og alle andre under i en unaturlig rekkefølge, sa Rebecca Staurset i sin appell.

Fil 09.03.2017, 14.29.41
Rebecca Staurset holdt appell om interseksjonell feminisme, og fikk trampeklapp av de over 150 fremmøtte på årets 8.mars arrangement. Foto: Irén Carlstrøm.

Iran Morovati holdt også appell i år, og hun benyttet anledningen til å snakke kvinners sak, både de som blir undertrykt i andre land på grunn av religion, kultur og tradisjon, men også innvandrerkvinner som bor i Norge, og som har vanskelig for å bli integrert i samfunnet.

– Selv kvinner i Norge lider, og blir undertrykt av sine ektemenn, brødre, onkler og andre mannlige slektninger. Vi aksepterer det ikke. Vi skal stå sammen bryte gamle og urettferdige tradisjoner, sa Iran Morovati.

Sykehuskoret Scalpella underholdt med sanger, og inviterte også til allsang, mens Wenche Wangsmo leste sitt dikt «Hvor går du jente?»

Tall fra SSB

Kristin Johansen fra SSB holddt et interessant innlegg om kjønnsbalanse i næringslivet. SSB har nettopp presentert en fersk analyse som viser at det fortsatt er store skjevheter mellom kvinner og menn som er representert i aksjeselskap, og trakk blan annet frem en refleksjon blant gründere.

– Vi vet at mange aksjeselskaper avvikler eller går konkurs før det har gått fem år etter oppstart. Vi ser imidlertid at aksjeselskaper som startes av kvinner klarer seg litt bedre enn aksjelskaper med mannlige eiere, med henholdsvis 54 prosent  mot 49,3 prosent blant selskaper som startes av menn, sa hun.

Hun anmodet imidlertid til å bruke tall og statistikk forsiktig, for man kan feiltolke og ta statistikk ut av kontekst og fremstille det dramatisk med store overskrifter.

– Litt humoristisk kan vi si at vi har tre typer løgn – det er løgn, forbannet løgn og statistikk. Små nyanser kan beskrives med store ord, så det er lett å jukse med tall om man vil, sa hun.

– Vi må kjempe mot vold og overgrep

Fil 09.03.2017, 14.31.09
Åse Wisløff Nilssen er veldig frustrert over volden mot kvinner som får fortsette, og mener jobben mot voldtekt av kvinner må styrkes. Foto: Irén Carlstrøm.

Åse Wisløff Nilssens appell hadde mye fokus på kvinnepolitikk som hun jobber med, og mente at spesielt at man må stå sammen mot seksuelle overgrep.

– Jeg har jobbet over 30 år i polikken, og jeg blir så frustrert over at det er så liten forbedring når det gjelder voldtekter. Vi ser kameratvoldtekter og russevoldtekter. Det er ingen forbedring i arbeidet med det som kalles grov uaktsom voldtakt Dette må vi kjempe sammen om å stoppe, sa Wisløff Nilssen.

Før hovedtaleren Lise Selnes tok ordet, leste Rahil Al-Darji et dikt og etter arrangementet på Gyldenborg ble filmen «Agnus Dei» vist på Rådhusteatret.

 

Facebook Comments