Annonse

– Støtt innsamlingsaksjonen «El-sykkel – vind i håret»

Reidun Hagerud bor i nærheten av strandpromenaden i Kongsvinger, og går jevnlig fine turer langs elvebredden. På en av sine gåturer i fjor sommer fikk hun ideen om å gjøre noe for at flere eldre som ikke er så mobile skal komme seg ut, nyte naturen og oppleve vind i håret.

– Jeg har lest om det danske konseptet «Sykling uten alder» på nettet og i magsiner, og det sprer seg også over hele Norge. Ideen er å få med seg eldre ut på sykkeltur, og jeg tenkte at dette er noe jeg kan engasjere meg i, forteller Reidun Hagerud. 

Energisk tospann

Hun lurte på hvem hun kunne få med seg i prosjektet, og tenkte raskt på May Sønsterud, som blant annet har vært en primus motor for innsamlingsaksjonen til MR-maskin og i aksjonsgruppa for Kongsvinger sykehus. Som sagt så gjort.

– Jeg får mange henvendelser fra folk som spør om jeg kan delta i ulike prosjekter, men jeg kan ikke engasjere meg i alt. Da Reidun ringte og la fram ideen om å samle inn penger til el-sykler for at eldre skal kunne få gode opplevelser, var jeg imidlertid ikke i tvil, forteller May. 

Etter første møtet i november var prosjektnavnet  «El-sykler – Vind i håret» på plass, og arbeidet startet.

reidunogmay2
Ikke alle får oppleve vind i håret, og det ønsker Reidun Hagerud og May Sønsterud å gjøre noe med. De samler inn penger til el-sykler for å ta med eldre på sykkeltur, og trenger bidrag fra alle i lokalsamfunnet. Foto: Irén Carlstrøm.

– Hvem skal få sykle med vind i håret?

– Vi vet at flest mulig skal bo hjemme lengst mulig, og både de og mange som bor på sykehjem kommer seg ofte ikke ut for å få frisk luft, og ihvertfall ikke rundt på tur i nærområdet. Vi ønsker å gjøre noe for dem, og derfor samler vi nå inn penger til å kjøpe en eller helst flere el-sykler som kan brukes til å ta dem med ut på tur, forteller Reidun entusiastisk.

Søker støtte fra mange

Og de to energiske pensjonistene har allerede vært i kontakt med ulike lag og foreninger for å søke om penger.

– Foreløpig har vi fått 5000 kroner av Lions, og Overskuddsfabrikken har gitt 4000 kroner til prosjektet. Vi søker også om midler fra Gjensidigestiftelsen, Saniteten, LHL, bankene og andre lag og foreninger, forteller Reidun. 

De er begge opptatt av at det skal være god kvalitet på syklene, og har allerede undersøkt ulike sykkelyper.

– En sykkel koster rundt 76.000 kroner inkludert alt utstyr, og vi håper å ha den første på plass til våren. På sikt har vi et mål om å kunne kjøpe til sammen fire sykler, men vi begynner med en, sier May.

Trenger både penger og frivillige

De oppfordrer nå både lag, foreninger, bedrifter, organisasjoner og privatpersoner til å bli med på dugnaden for eldre i lokalsamfunnet.

– Det er mange som vil få glede av el-syklene. Familie og pårørende, kommunen og andre har nytte og glede av at frivilligheten i lokalsamfunnet vårt. Nå er det opp til oss alle å bidra, sier Reidun. 

I tillegg til penger ønsker de seg også mange frivillige som kan ta med seg de eldre på sykkeltur.

– Vi ser for oss at vi trenger rundt 20 personer som kan sykle, og allerede nå har vi fire navn på lista, kan May fortelle.

Reidun kan også informere om at det praktiske og organiseringen kommer på plass etterhvert, og at det viktigste nå er engasjement fra lokalbefolkningen for å få samlet inn penger.

– Vi er i dialog med Kongsvinger kommune, og føler oss trygge på at vi finner gode løsninger på det praktiske sammen med dem, sier May optimistisk.

reidunogmay
May og Reidun i fint driv på sykkelen på Spenst, men de trenger mange frivillige til å sykle el-syklene sammen med de eldre. Meld dere til oss! er oppfordringen. Foto: Irén Carlstrøm

Trygt og sikkert

De understreker at trygghet og sikkerhet er i høysetet, og at det vil bli gjennomført kurs for alle frivillige syklister.

triobike
Slik ser sykkelen ut som Reidun Hagerud og May Sønsterud ser for seg å kjøpe inn.

Det finnes dag så mange spreke pensjonister – eller unge for den saks skyld – som kan bidra som frivillige, og det må da være veldig meningsfylt å ta med eldre som ikke kommer seg ut på egenhånd på en tur langs strandpromenaden eller et annet sted? spør Reidun. 

Alle bidrag – små og store – er velkomne, og de som bidrar med over 10.000 kroner får reklame på sykkel eller hjelm. De ber om at folk tar kontakt med dem på telefon (se nedenfor) eller via Facebook-gruppa de har opprettet, og lover å holde befolkningen oppdatert fortløpende om utviklingen i prosjektet.

– Vi skal leve livet hele livet – bli med å gi ditt bidrag eller bidra som frivilling til «El-sykkel – Vind i håret», avslutter Reidun Hagerud.

BAKGRUNN/INFORMASJON

 • «El-sykkel – vind i håret» – prosjekt som samler inn midler til
  innkjøp av el-sykler for å ta med eldre på tur
 • Inititativtakere: Reidun Hagerud og May Sønsterud
 • En sykkel koster rundt 76.000 kroner
 • Mål: Første sykkel på plass i løpet av våren
 • Alle kan bidra på kontonummer: 1822.66.78359
 • Alle bidrag over 10.000 kroner får reklame på sykkel/hjelm
 • Kontakt May Sønsterud: 951 97 988
 • Reidun Hagerud: 916 49 890
 • Facebook-gruppa «El-sykler – vind i håret»

 

 

 

Facebook Comments