Annonse

Den gedigne limtrebrua ved Norsenga montert i helgen

Når den nye limtrebrua ved Norsenga monteres i helgen er det behov for store dimensjoner på kraner og utstyr. Den nesten 100 meter lange brua består av 710 kubikk med limtre og leverandør Moelven Limtres største bruordre noen gang med en prisramme på 40 millioner kroner.

SE FILM FRA MONTERING AV BRUA NEDERST I ARTIKKELEN.

limtrebru
Limtrebrua ved Norsenga ble montert i helgen, og den nesten 100 meter lange brua består av 710 kubikk limtre Foto: Irén Carlstrøm

Prosjektingeniør Harald Bjerke i Moelven Limtre forteller at den nye brua vil ha to kjørefelt med påhengt gang- og sykkelfelt.

Krevende prosjekt

– Montering over jernbanen er særlig utfordrende siden togtrafikken for det meste skal gå normalt. Dette er også et utfordrende prosjekt produksjonsmessig og montasjemessig siden brua krysser jernbanen i 45 grader, sier Bjerke.

Sweco Norge AS avdeling på Lillehammer, som har hatt ansvaret for prosjekteringen og dimensjoneringen av Norsenga bru, kan bekrefte at det har vært ei krevende bru med utfordrende geometri.

– Brua skal krysse over Solørbanen og Grensebanen. På grunn av de nye kravene til frihøyde over spor som Harald Bjerke i Moelven Limtre nevner, var det viktig å finne en bruløsning som bygger minst mulig i høyde, noe man klarer på en god måte med et tredekke. På den måten kan man holde behov for ekstra fyllinger på hver side av brua på et minimum. Bru har også estetiske kvaliteter og vil passe godt inn i samme miljø som tømmerterminalen på nordside av brua, sier sivilingeniør Magne Aanstad Bjertnæs i Sweco Norge.

Gamle Norsenga bru hadde en restriksjon på maks 50 tonn totallast. Denne vil nå økes opp til 60 tonn med vår leveranse. Nye krav til fri høyde over jernbanen har ført til at vegbanen må heves for å tilpasses høyden på nye Norsenga Bru. Den nye brua er en fagverksbru i limtre med tredekke, sier Moelven Limtre i en uttalelse.

Bjerke forteller at den nye brua totalt er 94,5 meter lang fordelt på tre spenn fundamentert på spissbærende pæler i betong.

– Dette prosjektet er et stort enkeltprosjekt for oss og gir god sysselsetting vinterstid da det normalt er stillere. Så må vi også få skyte inn at vi har vunnet prosjektet i en internasjonal konkurranse. Dette viser at vi er meget konkurransedyktige på bruprosjekter, sier Harald Bjerke.

Brua ferdigstillelses høsten 2016 og anlegget skal åpnes 16. oktober 2017.

 

Facebook Comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *