Annonse

Disse staute karene har ansvar for salutteringen på Festningen

Det var kanskje ikke til å unngå å høre salutteringen fra Kongsvinger Festning tirsdag, da Kong Harald fylte 80 år. Under ledelse av Håken Holmen, sørget seks karer fra HV05 for at det ble skutt 21 skudd fra tre kanonene på Festningen.

– Kongsvinger er en garnisonsby, og dermed er vi forpliktet til å saluttere ved viktige begivenheter, forteller Håken Holmen, som har hatt kommandoen for salutteringen på Kongsvinger Festning i rundt 15 år.

salutt
Disse staute karene fra HV05 har ansvar for salutteringen på Kongsvinger Festning: Fra venstre: Håken Holmen, Bjørn Billa, Bjørnar Moe, Jan Ørjan Olsson, Glenn Dammen, Stein Briskerud og Thor Arne Svendsrud. Foto: Irén Carlstrøm.

Fil 22.02.2017, 12.49.47

Han kan fortelle at det salutteres på frigjøringsdagen, nasjonaldagen og unionsdagen, samt kongeparets og kronprinsparets fødselsdager.
– Vi bruker løskrutt, og hvert skudd inneholder en halv kilo krutt, så det smeller og ryker fælt, forteller Håken Holmen.
Med seg har han et team på seks mann fra HV05, og ved hver kanon er det to mann, der en lader og en skyter. Det skal være 5 sekunder mellom hvert skudd, alt ledet av Håken.
Hvis du ikke fikk med deg salutten fra Kongsvinger Festning på HMK Haralds 80-års dag, kan du se livesendingen fra TV Kongsvinger på Facebook her.
Fil 22.02.2017, 12.47.11
Sersjantene Bjørnar Moe og Jan Ørjan Olsson er plassert ved kanon nummer én, og har full kontroll på både kanon og krutt før salutteringen. Foto: Irén Carlstrøm.
Det var flere som tok turen opp til Kongsvinger Festning for å overvære salutten for Kong Harald på hans bursdag. Familien Johansen fra Fredrikstad er på ferie på veteransenteret på Bæreia, og hadde tatt turen opp for å overvære salutteringen. Se glimt fra to glade barn som hadde fått med seg en liten gave til minne om salutteringen.

Fakta om salutt

Salutten er en æresbevisning som består av avfyring av et bestemt antall skudd med løskrutt fra kanoner fra orlogsskip eller en festning. Ordet salutt kommer fra latin og betyr hilsen eller æresbevisning, og tradisjonen har røtter tilbake til senmiddelalderen da skip skjøt med løskrutt når de nærmet seg havn eller passerte fremmede skip. Slik fortalte man at skipet hadde fredelige hensikter. Salutten ble besvart fra den eller de festningene som forsvarte de aktuelle havnene. Det var vanlig at datidens linjeskip hadde tre rader med sju kanoner på hver side. Antallet skudd skriver seg fra dette. Kilde. Wikipedia.
Facebook Comments