Frelsesarmeens nye lokaler i Jernbanegata 18-20.
Frelsesarmeens nye lokaler i Jernbanegata 18-20.

Frelsesarmeen dropper kors, gater stenges og tippemidler i boks

Publisert Sist oppdatert

Frelsesarmeen ønsker ikke å få satt opp et kors på sin fasade i bygningen sin i Jernbanegata går det fram av et brev Frelsesarmeen har sendt kommunen.

Etter avslag på søknad om å få sette opp et fasadekors, har kommunen og Frelsesarmeen hatt et møte om saken. Kommunen påpeker at det var søkt om bruksendring av byggets 1. etasje for «aktvitetsbygg for Frelsesarmeen til familier med små barn, ungdomsklubb, musikk arrangementer».

Kommunen påpeker at det ikke fremgikk av søknaden at arealene skulle brukes til kirke. Videre sier kommunen at den ikke i utgangspunktet nødvendigvis er negative til en slik fasadeendring, men at skilting i så fall må være i henhold til bruk og innhold av bygget. Således må det derfor i tilfelle søkes om en bruksendring dersom Frelsesarmeen ønsker å benytte bygget som kirkebygg.

Gater stenges

Det blir mer stengte gater i sentrum framover går det fram av søknader til kommunen. Den mest omfattende gjelder Winsnesgata som det er søkt om stenging for fra 1.mars til 1.mai. Her skal det graves for kabelanlegg for el-installasjon i nabolaget. Også Rådhusgata vil i perioder bli stengt - første dag tirsdag 26.januar.

Byggherren for Haugekvartalet må ha tilgang gjennom stort kjøretøy og har søkt om en dags stenging, etterfulgt av fem nye dager hver 14.dag framover for å kunne komme til med arbeid i nybygget.

Tippemidler i boks

Den nye speakerbua til skøytegruppa på Holt stadion er for lengst klar og i bruk. Nå har også beskjeden kommet om at skøyteklubben for tippemidlene det var søkt om for byggingen.

Innlandet Fylkeskommune bekrefter nå i brev at speakerbua er gitt tilsagn på 352.000 kroner i tippemidler. Fra før har kommunen gitt tilsagn om støtte av tilsvarende beløp. Fra skøytegruppa er bidraget bruk av 202.000 kroner i egenkapital samt 150.000 kroner i form av dugnadsinnsats.

Powered by Labrador CMS