Debatt

Tilsvar til Sjur Strand – del 2

De lokale lederne av regjeringspartiene svarer på Sjur Strands kritikk av Nasjonal Transportplan

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens holdning.

Om det er noe man fort lærer i lokalpolitikken, så er det at når vi som region løfter saker som er viktige for regionen, så står vi best samlet. Jo større politisk enighet rundt en sak, jo flere som jobber for en sak, jo større sannsynlighet for gjennomslag. Det krever innsats over tid – der lokalpolitikere, fylkespolitikere og stortingsbenk jobber aktivt mot samme mål. Vi er nok minst like utålmodige som Sjur Strand med å komme i gang med utbedringer på bane, men vi har ulik tilnærming. Vi legger partipolitikken til side når vi møter departement og stortingspolitikere i våre egne partier om samferdsel, studieplasser, arbeidsplassutvikling, forskningssenter og andre saker med bred politisk enighet lokalt. Burde vi ikke heie på alle som jobber for utvikling i regionen – uavhengig av partitilhørighet?

Sjur Strand ønsker tydeligvis å så tvil om den tverrpolitiske enigheten og innsatsen i regionen for tiltakene i Godspakke Innlandet, inkludert tiltakene knyttet til Kongsvingerbanen som vi kommenterte spesifikt i vårt forrige innlegg. Han om det. Vi synes nok også at det er bemerkelsesverdig at han tilsynelatende har så liten tillit til fagetatenes fagkompetanse og integritet at han tror at deres faglige anbefalinger er politisk styrt.

Tiltakene i godspakken er ikke satt til side, men er i ny NTP erstattet med effektpakker. Intensjonen er en mer målrettet innsats som gjør at vi får mer igjen for midlene som investeres på bane. Da ligger det et mulighetsrom innenfor de 27,3 milliardene som er avsatt til godstiltak og tiltak på eksisterende banenett.

Sjur Strand har helt rett i en ting, nå er det opp til Stortinget å vedta NTP. Det blir derfor spennende å følge forhandlingene og debatten de neste månedene. Og vi lover å fortsette vår innsats, uavhengig av om fungerende leder for samferdselsutvalget i Innlandet fylke vil spille på lag med oss eller ei. For her kreves det engasjement og innsats fra samtlige partier.

Eli Wathne, Kongsvinger Høyre
Thor Ringsbu, Kongsvinger KrF

Inger Noer, Kongsvinger Venstre

Powered by Labrador CMS