Annonser

Vi har følgende annonseformater på nettsidene våre (oppgitt i piksler):


Bannerannonser på desktop:

Toppbanner (1065 x 200)

Superboard (1065 x 300)

Skyskraper (180 x 500)

Nettboard artikkel (700 x 400)

Banner under artikkel (1065 x 165)

Parallax (1920 x 1080)


Annonser på mobil

Artikkelboard (320 x 250)


Annonseartikler på nettsida

Vi tilbyr også content marketing, eller innholdsmarkedsføring, gjennom annonseartikler.
Her kan du som annonsør legge til tekst, bilder, lenker og video i en egen artikkelmal fri for andre annonser.

Kontakt

For mer informasjon, kontakt Elisabeth Sjørbotten:

[email protected]
950 77 165