Austmarka barne- og ungdomsskole står i fare for å bli nedlagt.
Austmarka barne- og ungdomsskole står i fare for å bli nedlagt.

Austmarka trues med skolenedleggelse

Og barnehagen på Brandval kan bli flyttet.

Publisert Sist oppdatert

Da utvalget som har sett på kommunens barnehage- og skoleplan for framtida la fram sin innstilling, ble det liv i formannskapets politikere. Ikke så rart kanskje, siden forslaget i tilfelle vil radere ut Austmarka som skolested i framtida.

Utvalget som administrasjonen har hatt til å se på skole- og barnehagestrukturen, har sett på framtidas behov knyttet til befolkning og økonomi. I et detaljert rapport som havnet på politikernes bord onsdag, er det flere forslag som utvilsomt vil vekke følelser hos mange i denne kommunen.

Verst ute vil Austmarka kunne være om dette forslaget skulle gå igjennom politisk. Idet ligger det forslag på at ungdomstrinnet (8.-10. klasse) flytter samtlige elever til Kongsvinger. Dette forslaget vil i praksis kunne gjennomføres allerede fra neste skoleår.

For barneskoletrinnet (1.-7.klasse) innebærer forslaget også at elever fra Austmarka skulle flyttes og skolen dermed nedlegges i en samordning av barnetrinnet.

For barnehageframtiden er det ikke like mye dramatikk i den foreslåtte planen. Barnehagen på Brandval foreslås flyttet fra sitt tilhold i Brandval Idrettslag (Idrettsplassen) til skolen, mens det planlegges bygd en ny barnehage i området for Vangen/Langeland. I tillegg foreslås en avdeling i Vinger Barnehage nedlagt.

Skal en dømme etter politikernes første reaksjoner vil disse forslagene kunne føre til stor politisk motstand på veien. Politikerne tror også at forslagene vil føre til sterke reaksjoner hos flere dette angår.

Derfor er det kanskje også en trøst at det er lagt en lang tids høringsrunde på forslagene som er lagt fram, og både rådmann og politikerne kunne love at alle som er opptatt av dette vil få god anledning til å framføre sine argumenter knyttet til framtidas skole- og barnehage-planer.

Powered by Labrador CMS