–I fjor fikk fylkeskommunen et brukbart overskudd på 170-175 millioner kroner. Det er disse pengene vi nå skal disponere til gode tiltak, forteller Sjur Strand (AP).
–I fjor fikk fylkeskommunen et brukbart overskudd på 170-175 millioner kroner. Det er disse pengene vi nå skal disponere til gode tiltak, forteller Sjur Strand (AP).

Billig sommerbuss, tryggere skoleveier og flere i arbeid – her er vedtakene som kanskje kommer

På onsdag skal fylkestinget vedta hvilke tjenester og goder som får en del av fjorårets overskudd. Her er tre budsjettposter med stor relevans for kongsvinger:

Publisert Sist oppdatert

Buss for en tier

Leder for samferdselsutvalget i Innlandet fylkeskommune og tidligere Kongsvingerordfører Sjur Strand(AP) har selv foreslått å gjenoppta «sommerbuss for en ti-er»-initiativet, som tidligere har bitt gjennomført i Hedmark fylke.

– Det går på at folk, og spesielt ungdommer, kan komme seg av gårde i sommer. Også vil vi normalisere det å bruke bussene igjen, for nå som vi har hatt korona er det færre som bruker dem. Det er en dobbeltsatsing for å vise hvor nyttig bussene er, forklarer Strand.

I den nåværende budsjettposten er det foreslått å sette av fem millioner kroner til initiativet. Om vedtaket står vil det gjelde for alle kommuner i Innlandet. Noe som betyr at du vil kunne ta bussen fra for eksempel Kongsvinger sentrum til alt fra Roverud til Rondane for bare en tier i sommer.

Når tilbudet skal bli tilgjengelig dersom det blir vedtatt er enda ikke avgjort. Strand sier dette i så fall vil sees an i forhold til koronasituasjonen nærmere sommeren.

Trygg skolevei

En annen budsjettpost han også trekker frem er etableringen av hjertesoner rundt skoler for å skape tryggere skoleveier.

Dette skal etter planen gjøres ved å sette inn flere tiltak som skal redusere trafikken rundt skolene, og dermed gjøre det tryggere for barn å ferdes i området.
Strand nevner flytting av busslommer, henteplasser for foreldre, skilting, etablering av sykkelveier, informasjonsformidling og alternative fremkostløsninger som mulige tiltak.

Det er foreslått å gi fem millioner kroner i støtte til dette initiativet.

Utenforskap i Kongsvingerregionen

– Dette var et prosjekt som skulle begynne i fjor vår, men så kom koronaen og utsatte det. Målet med prosjektet er å få flere unge, uføretrygda under 35 år ut i ordinært arbeid. Enten på hel- eller deltid, sier Stand.

Prosjektet gjelder i kommune i Kongsvingerregionen. Det har allerede blitt tildelt 1,2 millioner kroner i 2020 av Statforvalteren, som kommer til å bidra med den samme summen hvert år i en treårsperiode.
Kongsvinger kommune har signalisert at de vil bidra med 500 000 kroner per år i en treårsperiode og NAV har også indikert at de vil bidra med 600 000 kroner, i tillegg til arbeidsinnsats.
Dersom fylkestinget vedtar det nåværende forslaget vil fylkeskommunen også bidra med tre millioner kroner til prosjektet over en treårsperiode.

– Vi skal ta tak i hvorfor de ikke har kunnet fått jobb, se om det er noe vi kan gjøre med situasjonen. Nå har vi 43 prosent i aldersgruppen 18 til 70 å som står utenfor, det er ti prosentpoeng høyere her i fylket enn det er på landssnittet, sier Strand.

Han legger til at dette vedtaket trolig vil få medhold, siden både Arbeiderpartiet og Senterpartiet har gitt sin støtte til det.

Powered by Labrador CMS