Nå blir det både senior- og demenssenter

Til torsdagens kommunestyret ligger endelig forslagene på politikernes hjemmekontor for å si ja til planene som har vært utredet lenge.

Publisert Sist oppdatert

Det kan bli både seniorsenter og nytt dagsenter for demenspasienter dersom kommunestyret denne uken sier ja til rådmannens forslag.

Et ønske om et eget eldre/seniorsenter har stått på manges ønskeliste lenge. Spesielt har eldrerådet jobbet iherdig for å finne et eget lokale der eldre kan få et treff og samlingspunkt.

Mange lokaler har vært vurdert. Nå ser det endelig ut til at alle kan enes om at Scüssler veg 10 (tidligere av mange mest kjent som Folkets Hus), har de kvaliteter som kreves for at det kan fungere som et møtested for eldre. Rådmannen går i sitt forslag til politikerne inn for å etablere et senter med en første leietid på inntil fem år. Det skal også ansettes en kommunal eldrekoordinator på 50 prosents stilling.

Kommunen har gjennomført befaringer og sett på nødvendige håndverksmessige utbedringer som må gjøres. Både eldrerådet og flere representanter for de eldre har deltatt i arbeidet, og stiller seg bak rådmannens forslag til løsning.

Nytt demenssenter

I tillegg til at det nå foreslås etablering av et eget seniorsenter for aldergruppen +65 år, skal kommunestyret denne uken også vedta et forslag til etablering av et nytt dagsenter for demenstrengende.

Dette har også lenge vært en pågående diskusjon og jakt etter egnede lokaler etter at dagsenteret ved Langlandshjemmet ble omdisponert på grunn av koronapandemien. Etterpå har et slikt møtested for hjemmeboende demenspasienter vært inn og ut av uegnede lokaler i Tommelstadgata. Spesielt har smittesituasjonen gjort løsningen her krevende.

Nå har rådmannen endt på et forslag om å inngå leie av lokalene i Kristian Walbys ved 11 (Tidigere Norsk Folkehjelps lokaler). Også her blir kommunestyret senere i uka presentert et forslag om å inngå en leieavtale på 5 år. Også lokalene rett ved Promenaden vil måtte tilpasses, og kommunen har vært i kontakt med Husbanken for mulig støtte til ombyggingskostandene som vil måtte komme i de 250 kvadrameters lokalene som er tenkt benyttet. Dermed er det nå opp til de folkevalgte å gi sin endelige tilslutning til forslagene, som vil kunne avslutte en langvarig diskusjon i kommunen.

Powered by Labrador CMS