Debatt

Nye Veier mener korridor C peker seg ut som den beste av utredningskorridorene, men også A kan være aktuell å jobbe med videre.
Nye Veier mener korridor C peker seg ut som den beste av utredningskorridorene, men også A kan være aktuell å jobbe med videre.

«E16 og Nye veier 2»

Terje Martinsen

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens holdning.

Martinsen er arkitekt og har vært med på å tegne og utvikle flere bygg i Kongsvinger.

La ned mye tid sammen med ei arbeidsgruppe for å få E16 på sydsiden av Glomma.

Engasjerer seg i byutvikling

Etter å ha fulgt med på Nye Veier sin presentasjon for formannskapet vil jeg konkludere med følgende:

1. Nye Veier har øyensynlig ikke klart å ta til seg noen av de innspillene som har kommet fra folket.

2. Nye Veier har ikke klart å vurdere nytteverdi for alternativene i forhold til der hvor størsteparten av trafikken går mot Kløfta, Skedsmo, Strømmen, Lillestrøm, Lørenskog og Oslo.

3. Nye Veier vurderer fortsatt måloppnåelse på alternativene i forhold til hvordan de tilgodeser trafikken til Ullensaker, Hauerseter og Hønefoss, der hvor det går minst trafikk. ( ca. 30 %)

4. Nye Veier foretrekker å bygge C alternativet med en 4-felts vei over Bæreia og i tunell under Holtberget (med stor stigning) som primært skal tjene svensketrafikken og har ingen kryss mellom Rasta og Årnes. (ser bort i fra Barbakken/Finnholtveien)

Det kan ikke være riktig bygge en 4 mil lang vei over Bæreia for kun 6000 biler i ÅDT.

Det gir dårlig kost-nytte verdi og er uten bærekraft.

5. Nye Veier mener at all trafikk fra Solør, Kongsvinger Nord- og Sør- Odal og delvis Nes skal gå på det eksisterende veinettet.

6. Nye Veier har antagelig behov for å markere seg med «innovative løsninger» som derfor ender opp med å ikke tilgodese vår region.

7. Nye Veier ser ut til å utfordre politikerne med å indikere at hvis de ikke får det som de vil, kan prosjektpengene blir overført til andre prosjekter.

Status

8. Ullensaker kommune har klart sagt ifra at de ikke vil ha noen ny motorvei gjennom kommunen og de har vedtatt at motorveien Nybakk - Kløfta skal benyttes for E16.

9. Nes kommune har en vedtatt kommuneplan som legger til rette for hvor ny E16 skal gå.

10. Sør-Odal har en kommuneplan som har reservert areal til der veien skal gå.

11. Deler av Sør-Odal og Kongsvinger har allerede en motorvei til 3 milliarder kroner som fungerer utmerket som E16.

Forslag:

La oss få en E16 i tråd med F-alternativet med bru over Glomma ved Slobrua.

Vegstandarden kan opprettholdes med tilsvarende den som er på dagens to motorvegstrekninger

(16 m). Da spares båre tid, areal og penger i prosessen.

Grunnforhold er bare en utfordring som fint er løst på de to eksisterende strekningene.

Det går helt tydelig fram at denne løsningen betjener flest trafikk-kanter

La oss få integrert i planene en tunell mellom Kurudsand og Rasta i Kongsvinger.

Da er det bare opp til politikerne.

Powered by Labrador CMS