Debatt

Jon Kristiansen, Chris Samways og Guttorm Tysnes.
Jon Kristiansen, Chris Samways og Guttorm Tysnes.

E16: «Vi rykker bakover og ikke framover»

Regiondirektør Nina Solli og Jon Kristiansen i NHO, regionleder Guttorm Tysnes i NLF og Chris Samways, styreleder i 7 Sterke.

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens holdning.

Planleggingen av ny E16 Kongsvinger til E6 fortsetter og det er ikke rett fram. Byggestart er i beste fall i 2024. Samfunnsmålet med E16 Kongsvinger er å få en effektiv, robust og trafikksikker transportåre, som bidrar til lokal, regional og nasjonal utvikling. En ny E16 skal gi en enklere reisehverdag og legge til rette for et felles bo- og arbeidsmarked.

I dag er Nye Veiers rammebetingelser et årlig «tilskudd» på 5,8 milliarder pluss bompengeandelen i prosjektene. Derfor blir konkurransen om utbygging tøffere enn noen gang. Nye prosjekter konkurrerer med de opprinnelige. Derfor er det viktigere enn noen gang med regional enighet.

Stopper framdriften, kan konsekvensen bli mange års forsinkelse. Vi rykker bakover og ikke framover i køen hos Nye Veier. Veiselskapet har nå mange prosjekter i kø, på Sørlandet, Telemark og i Trøndelag. Dette vil også kunne få følgekonsekvenser. Vi frykter at forsinkelser og usikkerhet kan føre til utfordringer med å få bygd ut E16 i Kongsvingerregionen.

Det er grunn til å minne om at arbeidet med vegen fra Kløfta til Kongsvinger startet for flere 10 år siden. E16 Kløfta–Nybakk og E16 Slomarka–Kongsvinger ble bygd ut som firefeltsveg med midtrekkverk og åpnet for trafikk i 2007 og 2014. Vi forventer derfor at E16 Kongsvinger-E6 nå bygges ferdig av Nye Veier.

Nye Veier utarbeider for tida et planforslag som legges ut på høring i løpet av 2021. Når ni ulike alternativer diskuteres, blir det garantert friske diskusjoner. Vi forventer at kommunene og offentlige etater samles om en felles løsning. Dette handler om å binde en stor bo- og arbeidsregion sammen og at varer Innlandet, Oslo-regionen, Trønderne, og Vestlendingene produserer skal raskt til markedene. En helt ferdig E16 i Kongsvingerregionen vil gi betydelig forbedring i mobilitet og blir helt sentralt for jobb- og verdiskaping i Kongsvinger-regionen og i Innlandet. Det er på tide å fullføre nå!

Og, det handler om trafikksikkerhet. E16 skal ikke være en dødsveg. E16 er en viktig arbeidsplass for svært mange. Trafikksikkerhet og framkommelighet betyr enormt mye. 4-felts veger med midtdeler, er den desidert beste løsningen med så stor trafikk som det er forbi Kongsvinger.

Det er avgjørende at vi sammen holder framdriften og sikrer oppstart, arbeidsplasser og utvikling. Da kan vi få det til slik som Finn Aasmund Hobbesland i Nye Veier sa i et møte med oss om mottoet til Lindesnes trekkspillklubb;

«Det viktigste er å starte og slutte på likt. Det imellom løser vi sammen».

Powered by Labrador CMS