Her er oversikten over alle registrerte hjorteviltpåkjørsler i Kongsvinger kommune i 2020. Der kartet er merket med en hov har det skjedd en viltpåkjørsel. Tall indikerer flere påkjørsler.
Her er oversikten over alle registrerte hjorteviltpåkjørsler i Kongsvinger kommune i 2020. Der kartet er merket med en hov har det skjedd en viltpåkjørsel. Tall indikerer flere påkjørsler.

Nesten 140 viltpåkjørsler i 2020

I 2020 ble det registrert 139 hjorteviltpåkjørsler i Kongsvinger kommune. Visse strekninger er mer belastet enn andre. Fallviltgruppa i Kongsvinger rykker ut natt og dag hele året for å drive ettersøk og avlive skadd vilt.

Publisert

I 2020 ble det registrert 39 elgpåkjørsler og 100 rådyrpåkjørsler i kommunen. Kongsvinger kommune registrerer alle viltpåkjørsler som meldes inn. Denne informasjonen deles blant annet med Statens vegvesen for å bedre trafikksikkerheten på kjente steder mye vilt.

Noen veistrekninger er mer utsatt enn andre, og det er også forskjeller på hvor de ulike dyreartene blir påkjørt.

Ikke alle elger kommer helskinnet over vegen. I Kongsvinger kommune var det 39 ulykker mellom bil og elg i 2020
Ikke alle elger kommer helskinnet over vegen. I Kongsvinger kommune var det 39 ulykker mellom bil og elg i 2020

Her er det flest påkjørsler

Visse strekninger har flere viltpåkjørsler enn andre, men dette kan også sees i sammenheng med at noen av disse strekningene har mer biltrafikk.

På riksvei 2 nordover fra Kongsvinger i retning Brandval ble det registrert 22 viltpåkjørsler i 2020. Dette er den strekningen det har vært mest nærkontakt mellom dyr og bil i kommunen.

På Europavei 16 mellom Mensrudfeltet i Kongsvinger og Riksåsen ved Øyermoen ble det registrert 16 påkjørsler.

Deretter følger fylkesvei 205 mellom Roverud og Lundersæter med 13 påkjørsler. Også i mer bynære områder, som langs fylkesvei 175 mellom Kongsvinger og Åsum ble vilt påkjørt 11 ganger i 2020.

Innenfor et forholdsvis lite område langs fylkesvei 198 ved Øiset ble det registrert 10 påkjørsler i fjor.

I fjor ble det også registrert to villsvinpåkjørsler ved Skinnarbøl.

75 av dyrene som ble påkjørt måtte enten avlives eller døde i påkjørselen.

Fallviltgruppa rykker ut til alle døgnets tider

I Kongsvinger kommune består Fallviltgruppa av fem mann som rullerer på å rykke ut i forbindelse med slike ulykker. Fallviltgruppa har også ansvar for å ta ut «mannevonde» dyr, og syke dyr som tydelig lider.

I tillegg bistår de ved jernbanen dersom tog har kjørt på vilt. Fallviltgruppas medlemmer bor spredd rundt om i kommunen og har denne oppgaven ved siden av vanlig arbeid. På Kongsvinger er pensjonist Leif Nilsen en av to som rykker ut ved viltpåkjørsler.

— Hva skal man gjøre dersom man er uheldig og kjører på vilt?

Leif Nilsen og hunden Tico er med i fallviltgruppa i Kongsvinger, og rykker ut til alle døgnets tider for å ta hånd om skadd vilt etter påkjørsler
Leif Nilsen og hunden Tico er med i fallviltgruppa i Kongsvinger, og rykker ut til alle døgnets tider for å ta hånd om skadd vilt etter påkjørsler

— Man skal alltid kontakte politiet, som så kontakter fallviltgruppa. Dette skal gjøres uansett om viltet er på stedet eller ei, sier Leif Nilsen.

— Mange reiser videre da vi er varslet. Det er viktig at man merker opp stedet der ulykken har skjedd før man reiser, slik at vi lett kan finne frem til viltet, eller stedet vi må starte ettersøk på, fortsetter Nilsen. Man kan merke stedet med nesten hva som helst, bare det er noe vi ser, det finnes blant annet gule refleksbånd og få kjøpt øremerket for slik markering. Har man ikke noe, så vil til og med en barkvist i vegbanen hjelpe oss til å frem til stedet uhellet har skjedd. Har du GPS i bilen, så oppgi koordinatene til politiet, dette vil hjelpe oss til å finne frem raskere.

Skadde dyr kan vandre langt

Fallviltgruppas oppgave er å avlive skadde dyr raskest mulig på en så human måte som mulig.

I enkelte tilfeller må gruppas medlemmer i gang med ettersøk med hund for å finne viltet som kan ha tatt seg langt av sted etter ulykken. I visse tilfeller pågår ettersøk over flere dager. Vilt som felles av fallviltgruppa tilfaller kommunen som enten selger det videre, eller hvis dyret er veldig skadd, kan det ende opp som åte for blant annet jegere som jakter på rev.

— Er det visse tider av året eller på døgnet det er mer viltpåkjørsler?

— I perioder med mye snø trekker elgen ofte ut mot vegbanen der det er mindre snø og også enklere å beite i vegkantene. Ellers er dyr ofte mer aktive når det er kaldt og ved fullmåne.

Følg skilting og tilpass hastigheten deretter er et tips Leif Nilsen gjerne deler med seg.

Samarbeider med kommunene

Statens vegvesen jobber kontinuerlig med tiltak for å redusere antall viltpåkjørsler.

I en e-post til Mitt Kongsvinger sier Bjørn Inge Stefferud Holter ved Statens vegvesen at de hogger skog langs alle riksveger. Ikke bare for å hindre at vilt beiter der, men også for å sikre sikt, åpne opp skyggepartier og hindre vindfall inn mot vegen.

I tillegg skiltes trafikkfarlige strekninger, og strekninger med økt trekk av vilt i samarbeid med viltnemnd i de enkelte kommuner som sitter med informasjon over dette.

I områdene rundt Kongsvinger har Statens vegvesen utført hogging på utvalgte strekninger på Riksvei 2 og Europavei 16 i 2020 som et forebyggende tiltak.

Powered by Labrador CMS