Tor Andre Johnsen like dårlig utspiller til Emilie Enger Mehl.
Tor Andre Johnsen like dårlig utspiller til Emilie Enger Mehl.

— Dette er typisk Senterpartiet

Hedmarks FrPs stortingsrepresentant Tor Andre Johnsen er provosert av Senterparti-kollega Emilie Enger Mehls uttalelser om drakampen om organiseringen av Glåmdal tingrett i framtida.

Publisert

Nå hevder Tor Andre Johnsen at FrP slett ikke har snudd i saken.

— Vi har ikke engang behandlet denne saken intent, så når Mehl Enger angriper FrP og beskylder oss for å ha snudd er det direkte feil.

— Sp mener det finnes en avtale som FrP bør forholde seg til omkring organiseringen av tingretten?

— Vi var med å stoppe forslaget som opprinnelig kom omkring nedleggelse av tingretten både i Eidsvoll og Kongsvinger. Det lykkes vi å stoppe. Når det når foreligger et nytt forslag på selve organiseringen, skal ikke disse to rettsstedene legges ned. Forslaget handler om organisering i framtida og hvordan rettssystemet skal bli mer effektivt og unngå at sakene hoper seg opp som nå. Det er typisk Sp å være imot ethvert forslag som kan gi bedre effektivitet og snakke om sentralisering. Sp vil som vanlig bare at alt skal forbli som det er i dag. Vi er opptatt av at folk skal få et best mulig rettstilbud samtidig som vi vil spare penger på drift og administrasjon.

— Men noen vil mene at en tingrett administrert sentralt i dette tilfelle fra Lillestrøm vil over tid svekke tinghus som Kongsvinger og Eidsvoll?

— Det behøver slettes ikke føre til det. Tvert imot mener jeg at saker innen for Romerike og Glåmdal tingrett burde flyttes innenfor de tre tinghusene avhengig av kapasitet og for å få utnyttet systemet best mulig. Det vil eksempelvis være fint mulig for saker fra Nord Odal går for retten i Eidsvoll, som vil være praktisk enklere. Kongsvinger bør således også kunne avlaste Lillestrøm.

— Vi må være villige til å se på hvordan dette skal fungere best mulig effektivt. Det vil vi være opptatt av når FrP skal vurdere forslaget som nå ligger på bordet, sier Tor Andre Johnsen til Mitt Kongsvinger.

Powered by Labrador CMS