Fikk ros for eldrereform: Kommunen iverksetter flere tiltak for eldre

En ting er eldre som mottar helsetjenester og er i kontakt med fagfolk fra kommunen. Vel så viktig er hjemmeboende seniorer, mener kommunalsjef Helse og mestring. Disse vil Kongsvinger fokusere på fremover.

Publisert Sist oppdatert

Tirsdag denne uken møtte statsminister Erna Solberg (H) kommuner som har jobbet godt med reformen «Leve hele livet», regjeringens hovedsatsning for å bedre kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten til eldre og skape et mer aldersvennlig samfunn.

Kongsvinger kommune var en av tre kommuner som møtte statsministeren digitalt.

Fra Kongsvinger kommune var kommunalsjef Helse og mestring, Cathrine Pedersen, og rådgiver og prosjektleder, Else-Marit Sætaberget, tilstede.

Cathrine Pedersen sier til Mitt Kongsvinger at kommunen setter pris på applauderingen fra nasjonalt hold.

— Det er motiverende for helsetjenesten at arbeidet som legges ned blir lagt positivt merke til. Vi ble invitert til møtet med bakgrunn i at vi har våget å bruke nok tid på dette, og forankret kvalitetsreformen i våre plan- og strategidokumenter, og at nasjonale helsemyndigheter ser at tjenestene utvikler seg i en positiv retning.

Mye av tilbakemeldingen til kommunen fra regjeringen, går på implementering av reformen, som er en rettesnor for øvrige helsetjenester og tilbud.

Kommunalsjef Helse og mestring i Kongsvinger, Cathrine Pedersen
Kommunalsjef Helse og mestring i Kongsvinger, Cathrine Pedersen

— Reformen er i utgangspunktet en kvalitetskontroll for kommunens tilbud til eldre, men reformen egner seg for alle, dagens voksne er morgendagens eldre. Med synkende barnetall og et økende antall eldre er vi avhengig av å få til gode tiltak som gjenspeiler situasjonen. Innholdet i reformen er også i tråd med omstillingsbehovet som kommunen har. Vi har vist at vi tar helsetjenesten i riktig retning, blant annet ved å avvikle eksterne tjenester og fått ned antall overliggerdøgn og øke kvaliteten i sykehjemmene. Kommunen etterlever også livsgledekriteriene.

— Vi mener at dette har vært fornuftige grep, og at rammen er lagt for en tjeneste som også kommer til å utvikle seg i en positiv retning videre. Men det er ennå en lang vei å gå, selv om vi har fått til mye bra på våre sykehjem og HDO, ønsker kommunen også å omfavne våre hjemmeboende eldre.

Tiltak i oppstartsfasen

Pedersen opplyser om at kommunen har søkt om og fått innvilget flere tilskuddsordninger.

— En ting er eldre som mottar helsetjenester og er i kontakt med kommunens fagfolk, men vel så viktig er hjemmeboende seniorer som klarer seg selv i hverdagen, men opplever ensomhet. Dette har vært ekstra bekymringsfullt under koronapandemien, og etter at samfunnet stengte ned i mars er det fortsatt mange tilbud for denne målgruppen som holdes stengt.

Noen tiltak som kommunen innfører, som også statsministeren selv har gitt tilbakemelding på som gode, er ifølge Pedersen:

  • Nyby: En digital plattform for å rekruttere og samarbeide om frivillighet. I oktober la kommunen at de trengte flere frivillige på HDO ( heldøgns omsorgsbolig) og institusjoner, og mange meldte seg til tjeneste. Nå vil de ut og rekruttere frivillige til hjemmeboende eldre også
  • Kommunen har søkt og fått innvilget tilskudd til «måltidsvenn». Kommunen vil kartlegge om det er eldre som bor hjemme og som kunne tenke seg å få en måltidsvenn på besøk. Tanken er å dele gode øyeblikk over mat, noe som slår positivt ut for både fysisk og psykisk helse
  • Rekruttering av turvenner. Selv om det er pandemi er det ikke noe i veien for å komme seg ut i frisk luft så lenge man holder god avstand. Det å komme seg ut i frisk luft gir et godt avbrudd i hverdagen og er godt for den psykisk helsa vår
  • Det skal også etableres et seniorsenter i kommunen

En krevende tid

— Jeg har forståelse for at mange synes at perioden vi er inne i er krevende. Det er en kjensgjerning, ensomhet utpekes som ett av våre store folkehelseproblemer. Dette er forsterket under pandemien, sier Cathrine Pedersen.

— Helsetjenesten har sammen med de folkevalgte brukt tid på å planlegge og tiltaksfeste reformen gjennom strategidokumenter. Vi er godt på vei i riktig retning, men har ennå en vei å gå særlig med tilbud for de eldre hjemmeboende og andre grupper som opplever ensomhet. Vi står nå ved oppstarten av mange gode tiltak til nettopp denne brukergruppen, sier kommunalsjefen for helse og mestring. Hun kommer også med en oppfordring:

— Vi er inne i en spesiell tid. Alle kan bidra til å redusere ensomhet ved å bry seg, ring en nabo eller andre du tror vil sette pris på en god prat. Du kan utgjøre en stor forskjell for en annen.

Powered by Labrador CMS