Advokat Jørn Mejdell Jakobsen oppfordrer folk til å sette seg inn i hva en fremtidsfullmakt er.
Advokat Jørn Mejdell Jakobsen oppfordrer folk til å sette seg inn i hva en fremtidsfullmakt er.

Fremtidsfullmakt er en smart forsikring

Demens, sykdom eller en ulykke kan gjøre at du en gang i fremtiden ikke er i stand til å ta vare på dine egne interesser. Derfor mener advokat Jørn Mejdell Jakobsen at det er lurt å opprette en fremtidsfullmakt.

Publisert

Den profilerte advokaten opplever mer nysgjerrighet og interesse rundt hva en fremtidsfullmakt er. Enkelte tror det har med døden å gjøre, men det er helt feil.

– Mange vet faktisk ikke hva en fremtidsfullmakt er, og det er helt feil at det har noe med døden å gjøre. En fremtidsfullmakt handler om når du er i live. Skulle du for eksempel bli dement, havne i koma av covid-19 eller bli utsatt for en ulykke, slik at du ikke er i stand til å ivareta dine egne interesser, så vil en fremtidsfullmakt bestemme hvem som skal gjøre dette for deg. Med en fremtidsfullmakt er det du som er fullmaktsgiver og bestemmer hvem (fullmektigen) som skal hjelpe deg hvis du havner i en slik situasjon, i stedet for at det offentlige oppnevner en verge for deg, forklarer Mejdell Jakobsen.

Han viser til at det finnes skrekkeksempler hvor det offentlige har oppnevnt verge. Da er det denne vergen i samråd med Fylkesmannen som tar vare på rubb og rake om du ikke er i stand til det selv, uten at dine nærmeste har noe de skulle sagt. En fremtidsfullmakt kan helt eller delvis erstatte et vergemål. Så lenge du er «ved dine fulle fem» kan du trekke tilbake fremtidsfullmakten eller skrive ny fremtidsfullmakt. Etter at fullmakten har trådt i kraft er det ikke noe du får gjort med den.

– Forhåpentligvis får du aldri brukt for fremtidsfullmakten. Fullmakten er en forsikring, og det handler om å være føre var. Det er mange som tenker at «fremtidsfullmakt må jeg få ordnet», men så skyver de på det til det en dag er for seint. For enkelte er det så enkelt som at det er dørstokkmila som bremser dem. Men min klare oppfordring er at det ikke er noe å vente med, sier han.

Fullmektigen må være én eller flere fysiske personer. Du kan ikke utpeke for eksempel et advokatfirma som fullmektig, men det er likevel mulig å velge en navngitt advokat, fordi det er en fysisk person. Andre eksempler på mulige fullmektiger kan være ektefelle, samboer, barn, søsken, barnebarn, venn eller en annen person du har tillit til. Uavhengig av hvem du velger, er det viktig at det avklares at fullmektigen er villig til å påta seg dette ansvaret.

Det finnes såkalte standard fremtidsfullmakter på nett, men Kongsvinger-advokaten advarer mot å benytte seg av disse.

– Eksemplene du finner på nettet er ikke individualisert eller tilpasset den enkeltes behov, noe jeg mener må ivaretas. Det er jo noe av poenget med en fremtidsfullmakt. Derfor er ikke fullmaktene du finner på nettet noen god løsning. Når noen kommer til meg med ønske om å opprette en fremtidsfullmakt, er det viktig for meg å få vite hvilke behov som ønskes i ivaretatt og hva som er viktig for vedkommende. Derfor har jeg alltid to samtaler med fullmaktsgiver for å kvalitetssikre innholdet i fullmakten. Dette er ingen stor prosess som koster veldig mye. Tvert imot er fremtidsfullmakt en relativt billig fremtidsforsikring, som jeg håper du aldri behøver å benytte deg av, sier han.

Mejdell Jakobsen understreker også at det er svært viktig å være klar over at fremtidsfullmakter har absolutte formkrav som må innfris for at fullmakten skal være gyldig.

– Jeg har sett eksempler på både lovstridige og lite hensiktsmessige fremtidsfullmakter, sier han, og peker blant annet på at fremtidsfullmakten må være skriftlig og at fremtidsfullmakten skal undertegnes av to vitner som signerer samtidig med fullmaktsgiver, og som med det går god for at vedkommende er ved sine fulle fem.

Når det gjelder vitnene kreves det at de må ha fylt 18 år, og forstå betydningen av å undertegne. Fullmektigen selv, fullmektigens ektefelle, samboer, foreldre, barn og barnebarn kan ikke undertegne som vitne.

– Disse formkravene er absolutte. For å være sikker på at fremtidsfullmakten ikke er lovstridig, anbefaler jeg alle å få den kvalitetssikret, sier Jørn Mejdell Jakobsen.