«Ikke den avgjørelsen vi primært ønsket»

Vegard Sunde, sorenskriver i Glåmdal tingrett

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens holdning.

Tirsdagens debatt og behandling i Stortinget ble som forventet etter innholdet i Justiskomiteens innstilling.

Det er politisk flertall på Stortinget for å slå sammen rettskretsene for dagens Nedre Romerike tingrett, Øvre Romerike tingrett og Glåmdal tingrett og dermed slå sammen de tre domstolene til en ny, større domstol med en felles rettskrets og under en felles ledelse.

Dagens Glåmdal tingrett vil med dette opphøre å eksistere som en egen, selvstendig domstol. Det var ikke den avgjørelsen vi primært ønsket.

Organiseringen av domstolstrukturen i Norge gjennom beslutning om nedleggelser og sammenslåinger avgjøres etter politisk behandling i Stortinget. Nå er resultatet klart og punktum satt. Det er et gode i seg selv.

Dette har vært en langvarig og energikrevende prosess for alle ansatte i domstolene. Nå tar vi avgjørelsen til etterretning og vil forholde oss profesjonelt til den.

Kongsvinger skal samtidig bestå som et av tre bemannet rettssteder i den nye domstolen, i tillegg til Lillestrøm og Eidsvoll.

Sett fra et distriktsperspektiv er en fortsatt lokal forankring og fysisk tilstedeværelse viktig. At rettsstedet opprettholdes bidrar til å beholde lokale arbeidsplasser, både i tinghuset og gjennom et fortsatt markedsgrunnlag for et rettshjelpstilbud fra lokale advokatkontorer. Nærheten er viktig for befolkningens tillit til domstolen. Reiseavstanden må ikke bli så lang at domstolen oppleves som utilgjengelig.

Det er ikke uten videre klart hvordan virksomheten vil bli her i tinghuset på Kongsvinger. Reformen vil selvfølgelig innebære endringer. Nå vil vi gå i dialog med våre nye kolleger på Romerike om veien videre.

I proposisjonen er det presisert at sakene som et utgangspunkt fortsatt skal behandles der de geografisk hører hjemme. Det vil være et svært viktig prinsipp for å sikre lokal aktivitet. I innstillingen er det også uttalt at bemanningen i de mindre domstolene skal opprettholdes på dagens nivå.

Som del av en ny, sammenslått domstol vil vi gå en spennende tid i møte. Nå må vi holde fokus fremover og se hvilke mulighetsrom som vil kunne åpne seg gjennom den nye organiseringen.

Det kan gi nye faglige utfordringer og muligheter, både for dommere og saksbehandlere. Det er ikke klart når reformen faktisk vil tre i kraft, men vi går ut fra at det vil skje i løpet av første halvår 2021. I mellomtiden vil Glåmdal tingrett løse samfunnsoppdraget gjennom å opprettholde den daglige driften, yte gode tjenester til brukerne og avvikle sakene som før.

Powered by Labrador CMS