Glåmdal tingrett har dømt en mann i 40-årene til å betale fem tusen kroner i bot. Årsaken er at han i november kjørte rett inn i en rundkjøring på E16.
Glåmdal tingrett har dømt en mann i 40-årene til å betale fem tusen kroner i bot. Årsaken er at han i november kjørte rett inn i en rundkjøring på E16.

Domfelt etter smell i rundkjøring

Mannen som i november kjørte rett inn i rundkjøringa på E16 ved avkjøringen til Siva, er dømt til å betale fem tusen kroner i bot. Han er også fradømt retten til å kjøre førerkortpliktig motorvogn i tre måneder.

Publisert Sist oppdatert

Sjåføren i midten av 40-årene møtte som siktet i Glåmdal tingrett denne uka. Etter rettslig avhør om den skjebnesvangre kjøreturen 23. november i fjor, ble det avsagt en tilståelsesdom. Botens størrelse på fem tusen kroner er i tråd med hva påtalemyndigheten påsto. Slik kan forklaringen hans til tingretten oppsummeres:

– Siktede kjørte i retning Kongsvinger. Ikke fort etter forholdene. Han husker godt at han «slapp gassen» i overgangen fra 100-sonen og inn i 80-sonen. Videre husker han at han plutselig skvatt som følge av et sterkt lys fra en møtende bil. Han så da rundkjøringen som han var i ferd med å kjøre inn i. Siktede satte bilen i tredjegir og «kastet seg» over bremsen. Han forklarer at han prøvde å svinge unna, men at han ikke husker flere detaljer. Deretter smalt bilen inn i midtrabatten, han gikk inn i en sjokktilstand og slo av tenninga etter at det kom røyk fra panseret. Ambulansepersonell banket på bilvinduet og han gikk ut av bilen.

Når det gjelder førerkortbeslaget, har dommeren lagt seg på et nivå under minstetiden på seks måneder. Dette er det åpning for dersom det virker urimelig hardt og det foreligger særdeles formildende omstendigheter ved forholdet – som ligger til grunn for tapet av førerretten:

– Basert på siktedes forklaring i retten og sakens øvrige dokumenter, er retten overbevist om at dette var et uhell der siktede i noen sekunder ikke hadde tilstrekkelig oppmerksomhet på kjøringen. Slik retten vurderer det, vil det virke urimelig hardt at siktede som følge av dette skal miste førerretten utover tre måneder. Retten har derfor, etter en konkret og samlet vurdering, kommet til at taps-tiden i dette tilfellet skal settes til tre måneder, heter det i dommen.

Dersom mannen ikke betaler den idømte boten på fem tusen kroner, må han sone ti dager i fengsel

Powered by Labrador CMS