Kongsvinger krematorium, øst for Vinger kirke på Kongsvinger.
Kongsvinger krematorium, øst for Vinger kirke på Kongsvinger.

Kremasjon kan bli langt rimeligere

Dersom politikerne blir enige, vil det bli vesentlig rimeligere for kremasjon i Kongsvinger enn i dag. Og kommunen vurderer nybygg til 25 millioner kroner.

Publisert

Forslaget vil redusere kremasjon med 2500 kroner for innbyggerne, mens det vil koste 6500 kroner for utenbysboende å bli kremert i Kongsvinger.

Kongsvinger har lenge hatt et høyt avgiftsnivå på kremasjon. Politikerne vedtok for to år siden å legge på avgiften for dette vesentlig og viste den gang til høye driftskostnader.

Fra nyttår endres gravferdsloven her i landet. Det gjør at kistegravferd og kremasjon likestilles som gravferdsformer. Men det gis fortsatt anledning til å kreve avgift for kremasjon.

Over nyttår likestilles kistegravferd og kremasjon som gravferdsformer.
Over nyttår likestilles kistegravferd og kremasjon som gravferdsformer.

Kommuneadministrasjonen har bedt Kirkelig fellesråd om å utrede de konsekvenser en prisreduksjon vil ha for aktiviteten ved kirkegårdene. Kirkelig fellesråd viser til at en prisreduksjon som foreslått vil, dersom ikke besparelsene kompenseres, kunne føre til redusert vedlikehold på kirkegårdene.

Prisen på denne avgiften i Kongsvinger de siste årene har ligget svært så høyt. Gjennomsnittsprisen i landet for de kommuner som har slik avgift (mange har ingen avgift) ligger på 4656 kroner - altså godt under de 6000 kronene som beboerne her har måttet betale. Men noen kremasjonsrabatt for utenbysbeboere blir det ikke dersom forslaget fra administrasjonen blir vedtatt. Prisen her foreslås til 6500 kroner.

Ønsker nybygg

Administrasjonen vil i tillegg at det utredes mulighetene for en utvidelse av dagens krematorium.

Dagens bygning er fra 1975, og ble senere modernisert i 2000 og 2009. I sin utredning anslås det at det i 2050 vil kunne være behov for opptil 600 kremasjoner i året, mot de 259 som ble gjennomført i fjor.

Dagens krematorium i Kongsvinger, bygning fra 1975
Dagens krematorium i Kongsvinger, bygning fra 1975

Dagens bygning gir tillatelse til 250 kremasjoner med en dispensasjon (Egentlig bygd for 200 pr år). Det er anslått at en utvidelse vil føre til en merinvestering på 25 millioner kroner, og administrasjonen ønsker å utrede mulighetene for å inngå et samarbeid med nabokommunene om et slikt prosjekt.

Formannskapet bes dermed å vedta at en slik sak sendes til behandling i Regionrådet.

Powered by Labrador CMS