Dette er de gjeldende reglene for grensekryssing

Publisert Sist oppdatert

Kongsvinger kommune har sendt ut en pressemelding med informasjon om unntak for innreiserestriksjoner til Norge, etter mange henvendelser knyttet til dette.

Ifølge kommunen er det særlig spørsmål om hvilke grupper som er unntatt fra kravet om å benytte godkjente grenseoverganger.

Fra 18. januar er følgende grupper unntatt fra kravet om å benytte godkjente grenseoverganger:

  • Reisende som utfører varetransport, jf Covid-19 forskriften § 4d tredje ledd bokstav e
  • Reisende med samfunnskritiske funksjoner (nødetater, pendlere og reisende innenfor de fastsatte kategoriene), jf Covid-19 forskriften § 4d tredje ledd bokstav f

    Det er ingen endringer for pendlere. Det vi si at pendlere som ikke er forhåndsdefinert med en kritisk samfunnsfunksjon, kun har anledning til å benytte seg av de godkjente grensepasseringsstedene. Ordinære arbeidspendlere bes krysse inn i Norge på nærmeste lovlige grensepasseringssted.

Oversikt over samfunnskritiske funksjoner finnes her på regjeringens sider.

Mandag åpnet grenseteststasjon på Øyermoen (Riksåsen) langs E16. Også på Magnormoen er det åpen grenseovergang med teststasjon.

Her er oversikt over alle lovlige grensepasseringssteder.

Powered by Labrador CMS