Regiondirektør Jon Kristiansen i NHO Innlandet og kjøpmann Raymond Olavi Pakarinen i Rema 1000 Kurudsand.
Regiondirektør Jon Kristiansen i NHO Innlandet og kjøpmann Raymond Olavi Pakarinen i Rema 1000 Kurudsand.

— De neste 48 timene blir avgjørende for byens framtid

Så viktig mener NHO-direktøren og Rema-kjøpmannen forhandlingene om Statsbudsjettet er.

Publisert

Det som skjer på Stortinget de neste 48 timene vil ha avgjørende betydning om hva slags framtid Kongsvinger vil få, mener regiondirektør Jon Kristiansen i NHO Innlandet. Han får støtte av kjøpmann Raymond Olavi Pakarinen i Rema 1000 Kurudsand, som vet alt om hva korona har gjort med våre handlevaner.

Regjeringen er akkurat nå i sluttfasen med forhandlinger om å få et flertall for neste års statsbudsjett. NHO Innlandet har lenge jobbet hardt for å få gjennomslag for at avgiftene på typiske grensevarer skal reduseres.

Koronakrisen har synliggjort hvor store verdier det handler om - spesielt for innlandet og Kongsvinger - at svenskehandelen ikke kommer tilbake til «normalen» den dagen pandemien er over.

— Det er nå at denne regjeringen har sin mulighet til at den innser de verdier som står på spill, når vi slutter å ha avgifter på varer som lokker nordmenn til Sverige for å handle. Dette handler om norske arbeidsplasser spesielt i grenseområdene våre. Ved å opprettholde avgiftsnivået gir vi bort arbeidsplassene samtidig som vi smører svenskene med avgiftsinntekter de kan bruke på egen velferd, mener regiondirektøren og viser til at lokale Kongsvinger-kjøpmenn nå kan vise til reelle tall for hvor mye penger dette handler om.

— Arbeidsledigheten i Innlandet er nå på rundt 5 prosent - her i distriktet er den for tiden på 3 prosent. Dette er en direkte virkning på at folk ikke har lagt igjen pengene sine på andre siden av grensen. Derfor er Regjeringen nå nødt til å senke avgiftsnivået på en rekke varer som gjør at nordmenn også etter korona bruker pengene sine i Norge.

Økning på «grensevarene»

For kjøpmann Pakarinen har grensehandel-spørsmålet blitt særdeles synlig dette året. Han har økt bemanningen med ti ansatte og hadde i starten av koronapandemien en omsetningsøkning på opp imot 70 prosent.

— Det tallet gikk litt ned da grensen ble åpnet igjen, men nå er vi på full fart tilbake på samme nivå, og jeg har håp om at vi i løpet av året vil kunne komme opp på 70 prosents økning av omsetningen igjen.

— På enkelte varegrupper er økningen formidabel. På kassevarer hovedsakelig tobakk og snus har vi så langt en økning på 152 prosent hos oss. Drikkevarer viser 90 prosent økning. Det sier det meste om hvor folk tidligere la igjen penger, mener Pakarinen, som aldri hadde sett for seg en slik handel da han kom flyttende til Kongsvinger på slutten av fjoråret.

— Jeg har tro på at politikerne nå har forstått de verdiene som står på spill her og at de nå innser at å lette på skatter og avgifter på de mest populære «grensevarene» oppnår en verdistigning for alle - ikke minst for Innlandet, sier Kristiansen på sitt Kongsvinger-besøk.

Både Kristiansen og Pakarinen følger de pågående politiske drakampene om Statsbudsjettet nøye:

— Mye av denne byens framtid avgjøres nettopp av forhandlingene de neste timene.

Powered by Labrador CMS