Smittevernloven gir ikke kommunen hjemmel til å gi generelle forskrifter som unntar personell fra karantene i arbeidstiden, slik Kongsvinger innførte på nyåret.
Smittevernloven gir ikke kommunen hjemmel til å gi generelle forskrifter som unntar personell fra karantene i arbeidstiden, slik Kongsvinger innførte på nyåret.

Kommunen innførte ulovlig koronaforskrift

Da Kongsvinger kommune innførte den lokale forskriften som fritok helsepersonell fra karanteneplikten i arbeidstiden, var dette uten hjemmel i smittevernloven. — Skulle hatt en annen teknisk oppbygging, sier kommunalsjef helse og mestring.

Publisert Sist oppdatert

Det kommer frem i et brev fra Statsforvalteren i Innlandet til Kongsvinger kommune 13. januar.

Statsforvalteren skriver at det er forståelse for at kommunen har en krevende bemanningssituasjon. Men smittevernloven eller covid19-forskriften gir ikke kommunen hjemmel til å gi generelle forskrifter som unntar personell fra smittekarantene, slik det ble innført som lokalt tiltak i Kongsvinger kommune på nyåret.

— Vi søkte råd i forkant av vedtaket, blant annet hos Statsforvalteren. Dette handler om at forskriften skulle hatt en annen teknisk oppbygging. Det skulle ikke vært formulert som en generell forskrift men som et enkelt vedtak til hver enkelt ansatt som måtte møte på jobb i karantenetiden, for å sikre forsvarlige tjenester til våre beboere og pasienter. Resultatet ville derfor ha vært akkurat det samme, sier kommunalsjef helse og mestring, Cathrine Pedersen, til Mitt Kongsvinger.

Kommunalsjef for helse og mestring i Kongsvinger, Cathrine Pedersen
Kommunalsjef for helse og mestring i Kongsvinger, Cathrine Pedersen

Hun opplyser om at Langelandshjemmet og Skyrud demenssenter har brukt den lokale forskriften fra den ble innført. Kommunen avviklet forskriften selv i forrige uke, og skrev da at det ikke lenger var behov for en slik forskrift.

Til Sykepleien bekrefter hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund i Kongsvinger at de ble kontaktet. I et tidligere intervju med tidsskriftet støtter forbundet at kommunen sendte sykepleiere som var i karantene på jobb.

Smittevernloven åpner opp for at det kan gis unntak til individuelle ansatte i situasjoner der det er fare for liv og helse. Unntak kan kun gjøres for enkelte ansatte etter svært strenge vilkår.

Helsedirektoratet har tidligere uttalt at det skal mye til for å bruke denne unntaksbestemmelsen, noe Statsforvalteren også påpeker i brevet til kommunen.

Det var i en pressemelding 1. januar at Kongsvinger kommune informerte om at det lokalt ble innført ny forskrift for helsepersonell.

Forskriften sa at kommunens helsepersonell som var i karantene ble fritatt fra karanteneplikten i arbeidstiden og pålagt å stille på jobb under karantenetiden, dersom vedkommende var symptomfri og at det ikke var mistanke om koronasmitte.

Kommunen begrunnet forskriften med at den var et resultat av at nye smitteutbrudd rammet helsetjenesten og de ansatte i stadig større grad, og at det ville være behov for deres arbeidsinnsats til tross for at de satt i karantene.

Ansatte ved Langelandhjemmet måtte jobbe mens de var i karantene.
Ansatte ved Langelandhjemmet måtte jobbe mens de var i karantene.

Til VG forteller rådmann Lars Andreas Uglem at forskriften ble innført uten politisk behandling. Han beklager at kommunen har innført en ulovlig forskrift.

– Situasjonen var at alle, det vil si åtte av åtte, i samme turnus i en avdeling var i karantene. Syv av disse ble fritatt. I det andre tilfellet var 14 av 14 i karantene. Her ble fem fritatt. For disse pasientene var det viktig å ha kjente ansatte å forholde seg til, sier rådmannen.

Han understreker at forskriften ble innført som et siste skritt og sier at kommunen vurderte at ansatte som ble tilbakekalt fra karantene ble hurtigtestet før de gikk i jobb. Det ble også tatt tradisjonelle koronatestene og ansatte jobbet i fullt smittevernutstyr, noe kommunen vurderte til at risikoen for å utsette andre ansatte og beboere for økt smitterisiko.

Powered by Labrador CMS