Kristina Kvarv Andreassen ved Høgskolesenteret i Kongsvinger har i samarbeid med Fagskolen Innlandet fått på plass et studietilbud rettet mot industrien
Kristina Kvarv Andreassen ved Høgskolesenteret i Kongsvinger har i samarbeid med Fagskolen Innlandet fått på plass et studietilbud rettet mot industrien

Aldri for sent å videreutdanne seg

Høgskolesenteret og Fagskolen Innlandet på Gjøvik går sammen og tilbyr nå et fagskoletilbud som industrien har etterspurt. Sveinar Sætherberget som til daglig jobber som lærer ved Senter for voksnes læring i Glåmdal er en av de som benytter seg av tilbudet til mer etterutdanning.

Publisert Sist oppdatert

Høgskolesentret i Kongsvinger i samarbeid med fagskolen Innlandet starter i januar måned opp et studietilbud innen industriell digitalisert produksjon. Kurset er modulbasert og er tiltenkt studenter som enten har flere års realkompetanse fra industrien, eller et fagbrev innen industrifag, og gir oss en viktig videreutdanningsmulighet på fagskolenivå på Kongsvinger.

Skoletilbudet gjennomføres på Kongsvinger og med samlinger på Fagskolen Innlandets toppmoderne læringspark på Raufoss.

— Vi ønsker å synliggjøre industrien som en spennende karrierevei, det å velge yrkesfaglig retning på videregående kan være en av veiene mot ingeniørutdanning, sier prosjektleder Kristina Kvarv Andreassen.

Fleksibelt skoletilbud

Industribedriftene i distriktet har i mange år etterspurt fagskoletilbud lokalt fordi de har behov for flere ansatte med oppdatert kompetanse på den teknologiske utviklingen.

Som følge av denne etterspørselen ble behovet og interessen kartlagt og bekreftet etter flere møter mellom skole og industri i regionen og Kvarv Andreassen Kongsvinger har jobbet tett med Fagskolen Innlandet som har base på Gjøvik for å få på plass dette tilbudet.

Skoletilbudet som tilbys på Kongsvinger består av tre frittstående moduler med 12 ukers varighet, noe som gir stor fleksibilitet for studentene.

— Tilbudet er tiltenkt folk som ønsker å videreutvikle seg i sine jobber, sier Roy Jacobsen som er avdelingsleder for industriell teknologi og logistikk ved Fagskolen Innlandet.

Kurset som tilbys i Kongsvinger, med lærere fra Fagskolen Innlandet på Gjøvik, består av tre moduler som kan tas enkeltvis eller samlet. Hver studiemodul gir 10 studiepoeng.

— Tilbudet som er satt opp på Kongsvinger er kurs med fokus på digitalisering, automatisering og industri 4.0, sier Jacobsen.

Deler av kurset inneholder samlinger i på Læringsfabrikken i Raufoss Industripark der Fagskolen Innlandets har investert ca. fire millioner kroner i høyteknologisk utstyr. Denne delen av kurset blir nå erstattet med videoundervisning på grunn av koronasituasjonen.

Sveinar Sætherberget er til daglig lærer selv, nå tar han etterutdanning ved høgskolens fagskoletilbud på Kongsvinger
Sveinar Sætherberget er til daglig lærer selv, nå tar han etterutdanning ved høgskolens fagskoletilbud på Kongsvinger

— Rask utvikling i industrien har ført til et behov for kompetanseheving, forteller Kristina Kvarv Andreassen ved Høgskolesentret i Kongsvinger.

Kurset vi nå har satt opp har 20 deltakere som enten tar alle, eller bare enkeltmoduler. Målet er å kunne tilby alle moduler som trengs for å få grad som fagskoleingeniør som tilsvarer to års fulltidsstudier, hvor disse kan tas i et tempo som passer studenter som samtidig er i ulike arbeidssituasjoner.

Lærer til daglig, på skolebenken på fritida

En av de som benytter seg av dette kurstilbudet er Sveinar Sætherberget som til daglig arbeider som lærer ved Senter for voksnes læring i Glåmdal.

— Jeg hoppet på dette tilbudet fordi jeg trengte påfyll, og siden det er modulbasert er det lettere å tilpasse det til jobb og privatliv, forteller han.

Sveinar Sætherberget er ikke helt sikker på om han kommer til å ta flere moduler, men sier at dersom livssituasjonen tillater det vil han vurdere å ta hele løpet.

— Vi er totalt fire fra lærerstaben som deltar på dette kurset.

Det er skole fra 12 til 17 en dag i uka i tillegg til oppgaveløsing. Sætherberget som er utdannet bilmekaniker og i tillegg har en bachelor i yrkespedagogikk kom inn på kurset på realkompetansekrav. Kurset er nemlig lagt opp slik at også de som mangler et fagbrev kan søke opptak dersom de har et visst antall år med relevant yrkeserfaring.

Og det å studere ved siden av jobb krever struktur sier Sætherberget.

– Det at vi også jobber i grupper gjør at vi kan dra hverandre fremover. Hvis det er noe man ikke skjønner, så er det alltids noen som kan hjelpe en.

Powered by Labrador CMS