Eksempel på Bovieran-hus sett fra utsiden.
Eksempel på Bovieran-hus sett fra utsiden.

Holt kan fortsatt få «Bovieran-hus»

Publisert

Det kan fortsatt ende med at det bygges «Bovieran-hus» på det tidligere skoleområdet på Holt. KOBBL og kommunen er i tett dialog for å se om planene kan realiseres der den gamle ungdomsskolen sto.

BOVIERAN-HUS

  • Den første Bovieran ble etablert i 2009 i Göteborg i Sverige. Idag finnes det totalt 26 slike eiendommer i Sverige og Danmark. Nå kommer konseptet til Norge.
  • Et Bovieran-konsept har i tillegg til leiligheter et stort fellesareal under tak som knytter leilighetene sammen. Her er det mulig å holde samme temperatur året rundt.

Opprinnelig var den tidligere skoletomta ment brukt til oppføring av boliger for demente. Denne planen er nå frafalt og dermed har det igjen dukket opp muligheter for å realisere KOBBLs drøm om å bygge et Bovieran-prosjekt nettopp her.

Formannskapet ble denne uka orientert om at endringene rund demens-planene også har endret mulighetene for en KOBBL-løsning som innebærer bygging av 60 nye leiligheter, bygd sammen i en overbygd felles-løsning der en er sikret et innendørsklima i et fellesareal året rundt som en del av leilighetsløsningene.

Et slikt bygg krever mye plass og det så lenge ut til at planene ikke kunne realiseres på Holt. Nå har kommunen og KOBBL sett at dette vil kunne gjennomføres med en plassering der den gamle skolen sto. Planene vil nå bli presentert i kommunens komiteer samt at Eldrerådet tas med på råd.

Powered by Labrador CMS