KIL Turn har sine treninger i i Holthallen. Mitt Kongsvinger var i november med på «Gymlek» 1 og 2 , turntrening for de yngste utøverne.
KIL Turn har sine treninger i i Holthallen. Mitt Kongsvinger var i november med på «Gymlek» 1 og 2 , turntrening for de yngste utøverne.

Ser på løsninger for KIL Turn

— Det er en prosess hvor vi må gi og ta, og det er viktig at idretten står sammen, sier Gry Høgberg i KIL Turn, etter at det ble klart at idrettslaget må finne seg et annet sted å trene. Styrelederen har fått tilbakemeldinger fra utøverne som viser viktigheten av et fritidstilbud for barn og unge.

Publisert Sist oppdatert

— Når prosessen startet, opplevde vi det som at KIL Turn måtte ta hele støyten alene og være det idrettslaget i kommunen som fikk sitt treningstilbud stoppet et helt semester. Etter at vi, idrettsrådet og kommunen først gikk i dialog har flere løsninger kommet frem, hvor man fordeler denne byrden. Det har vært en konstruktiv dialog, vi mener det er urimelig at ett idrettslag skulle lide under kommunens avgjørelse, sier styreleder Gry Høgberg i KIL Turn.

Forrige uke ble det klart at kommunen skal bruke Holthallen når vaksineringen av befolkningen i Kongsvinger starter. KIL Turn har sine treninger i hallen, og fryktet å miste treningstilbud, utøvere og trenere.

— Vi i idretten er ikke så glad for det, men nå er det slik at idretten må tilpasse seg og finne løsninger, er Høgberg helt klar på.

Har lagt frem forslag

Torsdag kveld hadde KIL Turn og flere andre idrettslag møte med kommunen og idrettsrådet. Det er ikke fattet noen beslutning i saken, men det er kommet konstruktive forslag, sier Gry Høgberg.

Nå håper hun på en rask avgjørelse.

— Det ble lagt frem forslag til kommunen fra de idrettslagene som blir berørt. Vi har spilt inn endringsforslagene fra KIL Turn og Crystal Cheerteam, som begge bruker hallen.

— Det er en prosess hvor vi må gi og ta. Det er viktig at idretten står sammen. Som leder for KIL Turn har jeg 300 utøvere og 600 foreldre som forventer at jeg kjemper deres sak, det gjør jeg så gjerne sier Høgberg.

Styreleder Gry Høgberg i KIL Turn
Styreleder Gry Høgberg i KIL Turn

Viktigheten av et fritidstilbud

For styrelederen er tydelig rørt over tilbakemeldingene fra utøverne, som viser nettopp hvor betydningsfullt treningstilbudet er.

— Meldinger fra utøverne kom ikke lenge etter at det sto i mediene at vi var i fare for å få stengt ned tilbudet et helt semester. Utøverne våre har delt tanker og refleksjoner, og det er rørende å se hvor mye det å ha et fritidstilbud og treningstilbud betyr for dem. Det tror jeg gjelder uansett om man er turner, håndballspiller eller fotballspiller, man ser at fritidsaktivitet og idrett betyr mye for ungene.

— Det er et sted hvor man kan møtes og ha en arena, utenfor skolen. Vi ser hvor viktig treningstilbudet er i et helseperspektiv, både fysisk og psykisk. For flere gir idretten en pustepause, for eksempel om det er vanskelig hjemme eller på skolen.

Flere av meldingene fra utøverne går på hvordan hallen og treningene blir sett på som et sted for å puste ut og en arena for mestring. På turninga møter de sine beste venner og flere med samme interesser.

— Vi skylder å skjerme barn og unge mest mulig fra nedstenging, det er også helsemyndigheter tydelig på. Etter et koronaår med mye nedstenging har vi fått tilbakemeldinger fra både trenere og utøvere at det påvirker motivasjonen til å fortsette. En fremtidig konsekvens vil jo være at fritidstilbudene forsvinner eller at færre slutter opp om tilbudene framover.

Powered by Labrador CMS