— Vi er opptatt av rekruttering og da er det synd at saksbehandlingstiden for våpensøknader skal ta så lang tid, sier leder i Kongsvinger Jeger- og fiskerforening, Lars Marius Bakken.
— Vi er opptatt av rekruttering og da er det synd at saksbehandlingstiden for våpensøknader skal ta så lang tid, sier leder i Kongsvinger Jeger- og fiskerforening, Lars Marius Bakken.

Å kjøpe seg et våpen kan være en tålmodighetsprøve

Både hos butikken Jaktia og i Kongsvinger Jeger- og fiskerforening er man oppgitte over den lange saksbehandlingstiden politiet har på behandling av våpensøknader.

Publisert Sist oppdatert

For å få kjøpe et jakt- eller konkurransevåpen i Norge kreves det at man har fått innvilget en våpensøknad. Denne søknaden behandles av det politidistriktet man tilhører. Behandlingstiden varierer i de ulike distriktene.

I Finnmark bruker politiet fire uker på å behandle en søknad, mens man i Agder bruker 15 uker.

Innlandet politidistrikt opplyser at de nå har en saksbehandlingstid på 13 uker, men at dette varierer og at antall søknader øker etter sommeren. Før sommeren var de nede på en saksbehandlingstid på seks uker.

Butikken mister salg

Den lange saksbehandlingstiden gjør at våpenforhandlere mister salg.

— Vi opplever stadig vekk kunder som dropper eller utsetter å kjøpe seg våpen når de forstår at søknaden mest sannsynlig ikke vil være ferdigbehandlet før jaktsesongen er over, sier daglig leder Robert Østby i jakt- og fiskebutikken Jaktia i Kongsvinger.

Problemet skal være størst for kunder som ikke eier et våpen fra før.

— Denne gruppen kunder inneholder blant annet veldig mange førstegangsjegere, som kanskje nettopp har gjennomført jegerprøva og er klar for sin første høst på jakt.

Butikkmedarbeider Jonas Høiby (t.v.) og daglig leder Robert Østby i Jaktia Kongsvinger er oppgitte over lang saksbehandling på våpensøknader.
Butikkmedarbeider Jonas Høiby (t.v.) og daglig leder Robert Østby i Jaktia Kongsvinger er oppgitte over lang saksbehandling på våpensøknader.

Muligheter for utlån

Har man en registrert hagle eller rifle fra før, kan forhandler selge et våpen på såkalt utlån. Det vil si at kjøper kan få med seg våpenet på utlån inntil våpensøknaden er ferdigbehandlet.

— Men også dette skaper merarbeid for oss. Lånekontrakten gjelder for fire uker av gangen, så hver fjerde uke må vi sende inn nye oppdaterte lånepapirer til politiet.

– Med mange kunder til enhver tid som må handle på slike vilkår, betyr det mye merarbeid for oss, forteller Robert Østby.

En langsom papirmølle

Søknadsskjemaet som benyttes er et papirskjema i fire deler som kjøper skal fylle ut og selv sende inn til politiet med posten.

Når søknaden er innvilget får man ikke et våpenkort, man får den ene delen av skjemaet tilbake som fungerer midlertidig. Det kan ta ytterligere 10-12 uker før man får det riktige kortet.

– Det burde være mulig å digitalisere dette, vi kan jo melde adresseendringer i folkeregisteret, levere selvangivelser, sjekke helsestatus og bestille medisiner på nett allerede, så dette burde gå an å få over i en digital løsning. Det er i det hele tatt et vanvittig gammeldags og tungrodd system, sier Robert Østby.

Raskere saksbehandling før

Hvorfor tar det så lang tid tror du?

— Jeg tror det skyldes ressursmangel og at det er en lite prioritert oppgave, sier Robert Østby.

Han forteller at saksbehandlingen gikk raskere da søknadene ble behandlet på hver enkelt politistasjon. Nå er alt flyttet til et sentralt våpenkontor i hvert politidistrikt, der søknader fra hele Innlandet fylke blir behandlet.

Det er samme saksbehandling for sportsskyttere som driver med leirdueskyting, figursti og andre sportsaktiviteter med hagle, rifle eller pistol.

Bekymret for rekrutteringen til jakta

Norges Jeger- og fiskerforbund er også opptatt av at saksbehandlingen tar altfor lang tid i visse politidistrikt. Vidar Nilsen, som er jaktkonsulent i forbundet, sier at man i årevis har hatt en dialog med myndighetene om forslag til forbedringer til dagens papirløsning.

— Vi har kommet med innspill i forbindelse med endringer i våpenloven og har diskutert problemet både med stortingspolitikere og med politidirektoratet. Vi har et inntrykk av at ting tar lenger tid etter at den nye nærpolitireformen kom, sier Nilsen.

Leder i Kongsvinger Jeger- og fiskerforening, Lars Marius Bakken, stiller seg bak det forbundet sier sentralt.

— Vi er opptatt av rekruttering og da er det synd at slike ting skal ta så lang tid. Vi opplever stor interesse rundt jegerprøva i Kongsvinger, og ønsker at førstegangsjegeren skal komme seg ut i skogen så fort som mulig etter at prøva er avlagt. Terskelen for å jakte øker kanskje om man mister første sesong fordi man ikke får innvilget en våpensøknad, forteller Bakken.

Foreningen har 550 medlemmer.

Systemet bør skiftes ut

Hos innlandet politidistrikt er man også klar over at saksbehandlingen tar lang tid.

— Forvaltningsenheten i politiet som våpenkontoret er en del av setter kvalitet og service høyt. Vi forstår frustrasjonen ute, og vi ønsker å behandle søknadene raskest mulig. Vi har et saksbehandlingssystem som er overmodent for utskifting. Søknadene skrives fortsatt på gjennomslagspapir som igjen må punches inn i saksbehandlingssystemet vårt. Nytt elektronisk system for våpensøknadsbehandling vil helt klart være det avgjørende her. Da vil en våpensøknad som ikke stopper opp ved vandelssjekk eller andre krav kunne bli behandlet betraktelig raskere, sier avsnittsleder Tammy Nyborg i Innlandet politidistrikt.

Hva er årsaken til at dere har lenger saksbehandlingstid enn andre politidistrikt?

— Innlandet er et jaktdistrikt og vi har mange våpensøknader. Siden både ressurssituasjonen og antall våpeneiere er forskjellig i de ulike politidistriktene er det vanskelig å sammenlikne oss med andre politidistrikt som har kortere saksbehandlingstid. Det jobbes kontinuerlig og godt med behandling av våpensøknader, samtidig som det jobbes med ressurssituasjonen sier Nyborg.