Kom til enighet om brann- og feierregning

Kongsvinger kommune opplyser i en pressemelding onsdag ettermiddag at de nå har blitt enige om hvordan driftskostnadene for Glåmdal brannvesen IKS (GBI) skal fordeles.

Enigheten kommer etter at eierkommunene møttes mandag for utenrettslig mekling.

– Vi har blitt enige om å løse tvisten om betaling av utgifter til brann- og feietjenester utført av GBI fra januar 2019 og frem til dags dato, skriver de i pressemeldingen.

Eierkommunene har tidligere vært uenige i sin oppfatning av fordelingen. I pressemeldingen skriver kommunen at Eidskog kommune nå har akseptert å betale det samlede beløpet som er fakturert, med unntak av momsbeløpet på 1,2 millioner kroner.

Kommunen skriver at den resterende delen av det fakturerte beløpet skal dekkes av GBI.

– Kostnadsdekningen innebærer et fullt og endelig oppgjør av samtlige fakturaer som er utstedt av GBI per dags dato. Eierkommunene er enige om at kostnadsfordelingen for den videre driften av GBI skal fordeles i henhold til prosedyre for fakturering som er lagt til grunn av GBI, står det i pressemeldingen.

– Vår intensjon er å fortsette samarbeidet i GBI. Kommunene forplikter seg som en del av denne enighet til å arbeide for å få en best mulig og kostnadseffektiv tjeneste fra GBI. Det vises til arbeidet som allerede er igangsatt av eierkommunene på dette punktet ifbm budsjettvedtak hos Eidskog og Kongsvinger.

Kommunen sier de nå er glade for å endelig ha kommet til enighet.

Powered by Labrador CMS