Den nye planen for Midtbyen åpner for 500 til 700 innbyggere

Kommunestyret fikk torsdag kveld en orientering om planene som nå foreligger om utbygging av hele Midtbyen. Planen viste at det vil kunne åpnes for bygging av boliger for 500 til 700 mennesker i byens mest sentrale strøk de neste årene.

Publisert Sist oppdatert

25.mars skal politikerne si ja eller nei til planene som ble presentert. Planprosessen for framtidas utbygging av Midtbyen - fra Storgata/Rådhuset helt til fram til Sykehuset har pågått svært lenge. Mange har vært involvert og en rekke forslag har dukket opp gjennom årene. Med ulike eiere på kvartalene det handler om, er det minst like mange ønsker og oppfatninger av framtidas sentrum.

Helene Kjeldsen fra kommunens administrasjon orienterte Kommunestyret om planene som nå legges fram. Disse skal behandles i planutvalget første uka i mars, for siden sluttbehandles i Kommunestyret 25.mars. I et forsøk på å få til en helhetlig utbygging i området med så mange eiendomsbesittere, har planen nå delt inn området i åtte ulike kvartaler. Hvert kvartalene i planen sammenliknes i størrelse tilsvarende det som nå reiser seg i Hauge-kvartalet.

Kjeldsen sa i sin orientering at planprosessen har vært komplisert med mange ulike interesser, og derav utfordringene ved å få til en helhetlig utbygging som samtidig skal opprettholde utbyggeres interesse for investeringer og en lønnsom utbygging. Vedtas denne områdereguleringsplanen i denne runden, vil en planprosess behandles for hvert enkelt kvartal senere.

Diskusjonen i prosessen har handlet om høydebegrensning på nybygg, utnyttelsesgrad, parkering, grøntareal og bevaring av eksisterende bygningsmasse.I planen er det lagt inn utarbeidelse av et nytt mindre parkanlegg som nytt fra tidligere planer. Det fikk venstres Inger Noer til å kommentere:

-700 boliger høres jo voldsomt ut, og jeg er forundret over at det i tilfelle avsettes plass til en park omtrent på størrelse med en boligtomt beregnet på så mange innbyggere.

Noer fikk som svar at denne parken kommer som et tillegg til de krav som stilles ved at det skal avsettes 24 kvadratmeter med uteareal per boenhet som bygges og at dette er i tråd med standardkrav for boligutbygging.

APs Elin Såheim Bjørkli kommenterte forslaget som ble framlagt med bekymring om det hun har lest i media de siste dagene:

-Jeg håper denne planen har tatt nødvendig hensyn til de som har ønsket å bygge ut og investere. Jeg er bekymret over signalene som kommer fra utbyggere om at vi har et sykdomstegn, og jeg håper inderlig at vi nå ikke lager planer som ikke bidrar til investeringene, var Bjørklis hjertesukk til planene som ble framlagt.

Powered by Labrador CMS