Disse vil bli enhetsleder Næring og miljø

Totalt ni personer har søkt stillingen som enhetsleder Næring og miljø i Kongsvinger kommune, kommer det frem av den offentlige søkerlisten. Blant søkerne er det tre kvinner og seks menn.

* Mona-Kristin Skogstad (56), Lærer merkantile fag, Kongsvinger

* Mathias Mørland Kragholm Andersen (24), Daglig leder, Volda

* Geir A. Kvisler (53), Daglig leder, Namnå

* Per Ivar Johnsrud (61), Ingeniør kommunaltenikk/prosjektleder, Slåstad

I tillegg er fem personer unntatt offentlighet.

Enhetslederen vil få ansvar for kommunens tjenester innen kommunalteknikk, landbruk, oppmåling og eiendomsutvikling, og få personalansvar for 13 medarbeidere. Enhetslederen deltar operativt i å løse enhetens oppgaver. Enhetsleder inngår i ledergruppen til kommunalsjef Miljø og samfunn, kommer det frem av stillingsannonsen. Søknadsfrist var 24. februar.

Powered by Labrador CMS