Disse får ansvaret for valget

Valgstyret oppnevner følgende valgteam som har hovedansvar for gjennomføringen av stortingsvalget og sametingsvalget 2021 i Kongsvinger kommune:

Valgansvarlig: Hilde Thidemann Sundbye, HR-enheten

Valgansvarlig: Ann Kristin Vårdal Olsen, HR-enheten

Ansvarlig for forhåndsstemmegivning: Karin T. Arnesen, Kultur og Fritidsenheten/biblioteket

Datatekniske løsninger og Tellesentral: Jonny Sæterholen og Per-Ivar Sveheim, Strategienheten

Ansvarlig - skanning og verifisering (Valgtinget): Tone Johnsen, Økonomienheten

Ansvarlig - administrativ tellesentral (Valgtinget): Gunn Jørgensen, HR-enheten Datatekniske løsninger - HIKT

Valgfunksjonærer – Ca +/- 100 stk ansatte (Ikke tjenesteytende ansatte – som skole, barnehage, helse)

Powered by Labrador CMS