Seniortelefonen er et nytt lavterskeltilbud fra Kongsvinger kommune som settes i drift fra mandag 23. november.
Seniortelefonen er et nytt lavterskeltilbud fra Kongsvinger kommune som settes i drift fra mandag 23. november.

Et nytt lavterskeltilbud fra mandag

Kongsvinger kommune håper tilbudet vil føre til at innbyggere som kjenner på ensomhet og isolasjon kan få en ny og trygg måte å komme i kontakt med noen på.

Kongsvinger kommune ønsker å utvide tilbudet til innbyggerne for å være med å forebygge og underlette ensomhet og isolasjon i en krevende tid. Koronapandemien har vært og er utfordrende for mange av kommunens innbyggere, og særlig mange eldre opplever det som vanskelig i en tid der kontakt med naboer, venner og familie er svært begrenset.

Med dette som et slags bakteppe, oppretter kommunen derfor Seniortelefonen, et lavterskeltilbud til innbyggere i Kongsvinger.

Seniortelefonen settes i drift fra mandag 23. november, og vil være bemannet mandager og torsdager mellom kl. 11.00 – 14.00.

I følge Kongsvinger kommune vil telefonen bli besvart av kvalifisert personell som kan bidra med en prat, videreformidling av behov for praktisk bistand til frivilligheten eller veiledning i hvor innringer kan henvende seg ved behov for å søke kommunale tjenester.

Innringere som selv ønsker å bidra som en frivilligressurs for andre, blir videreformidlet med kontaktinformasjon til Frivilligsentralen. Der vil man få mer informasjon og bli registrert.

Seniortelefonen kan nås på telefonnummer 404 01 935, eller via e-post til [email protected]

Kommunen opplyser at det er viktig at man ikke deler personsensitiv informasjon per e-post.

Ansvarlig for Seniortelefonen er Else-Marit Sætaberget.

Powered by Labrador CMS