Først ble kongsvingermannen tatt for fartsovertredelse. Deretter ble flere ulovligheter avslørt. Nå må han i fengsel.
Først ble kongsvingermannen tatt for fartsovertredelse. Deretter ble flere ulovligheter avslørt. Nå må han i fengsel.

Må i fengsel for ruskjøring, narkotika og bæring av kniv

En kongsvingermann i 20-årene er dømt til 90 dagers fengsel etter en kjøretur i narkotika-rus sist sommer. Han må også betale en bot på 28.000 kroner.

Publisert Sist oppdatert

Det ballet på seg for kongsvingermannen da han ble stoppet av politiet tidlig en augustkveld i fjor. Bakgrunnen for politiets interesse var en måling som avslørte at han hadde kjørt i 113 kilometer i timen i 80-sona langs Østre Aker i Oslo.

Nærmere undersøkelser viste at mannen var ruset. En blodprøve tatt kort tid etter kjøringen, konkluderte med en ruspåvirkning tilsvarende mer enn 1,2 i promille.

Under et rettsmøte i Glåmdal tingrett erkjente mannen kjøring i påvirket tilstand. Der kom det frem at han ruset seg i tiden rundt den aktuelle kjøreturen, og at han hadde tatt både cannabis og Rivotril samme dag som han kjørte.

Politiets ransaking av kongsvingermannen og bilen hans, avslørte at han også oppbevarte 20 gram hasj, 140 tabletter Rivotril og fem tabletter MDMA. Det ble i tillegg funnet en samekniv på førersiden i bilen.

Kongsvingermannen hadde ikke gyldig førerkort for bil. Dette var inndratt på grunn av tidligere rusmisbruk.

Da siktede har erkjent samtlige forhold, ble saken mot ham avgjort med en tilståelsesdom.

– Det mest alvorlige forholdet er oppbevaringen av narkotika, noe retten finner at isolert ville medført fengsel i cirka 70 dager. Siktede skal også straffes for ruspåvirket kjøring med en ruspåvirkning tilsvarende over 1,2 promille. Dette medfører normalt straff i form av en kortere ubetinget fengselsstraff og en bot, heter det dommen.

Der kommer det også frem at retten i sin endelige straffeutmåling har betraktet kniven, den manglende førerretten og hastighetsovertredelsen som skjerpende omstendigheter.

Glåmdal tingrett mener at det ut fra sakens alvor ikke er riktig å reagere med samfunnsstraff eller betinget reaksjon på vilkår. Dette på tross av at kongsvingermannen argumenterer med at han mottar behandling og at han har vært rusfri i en periode.

Retten finner at straffen kan settes til fengsel i 90 dager, som foreslått av påtalemyndigheten, heter det i dommen.

Kongsvingermannen er i tillegg ilagt en bot på 28.000 kroner. Denne er beregnet ut fra at han i 2019 tjente litt i overkant av 200.000 kroner. Han har også mistet retten til å føre førerkortpliktig motorvogn i to år.

Powered by Labrador CMS