FAU ber kommunen legge frem planen for Langeland

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Langeland skole har etterlyst kommunens planer for utearealene ved skolen. Skolen skal som kjent utvides med nybygg. Planene for dette er godkjent og vedtatt, men FAU etterlyser informasjon fra kommunene om hvilke planer som foreligger for utearealene i forbindelse med ombyggingen. FAU har etterspurt dette hos skolens rektor, som heller ikke har fått noe svar på henvendelser om dette. FAU vil se på mulighetene av å kunne søke eventuelle tilskudd til opparbeidelse av utearealet, og ber kommunen nå framlegge planer den har for området.

Powered by Labrador CMS