Ikke noe E16-vedtak før til høsten

Ordfører Margrethe Haarr orienterte torsdag morgen kommunestyret om arbeidet med planleggingen av nye E 16. På et styremøte i den interkommunale styringsgruppen onsdag kom allerede den første utsettelsen av planleggingsprosessen. Mens det tidligere var hevdet at endelig vedtak kunne fattes våren neste år, er det nå klart at de lokale kommunestyrene først i september/oktober får forslag til ny veitrase til behandling.

— En gjennomgang av prosessen viste at arbeidet med den enkelte kommuneplan vil pågå våren neste år. Dert er derfor grunn til å anta at vi her i kommunestyret får saken til endelig behandling over sommeren neste år, fortalte Haarr.

Hun kunne fortelle at Kongsvinger hadde kommet med 70 innspill i prosessen så langt. Kongsvinger var derfor kommunen med flest innspill i den delen av prosessen Nye Veier har hatt til nå.

Flertallet av innspillene som har kommet herfra har handlet om hensynet til friluftsliv og bygdeliv. 660 innspill totalt hadde dette som tema.

Powered by Labrador CMS