Kommunen har ingen strøkasser

Styrelederen i Amundheimen Boretslag har stilt spørsmål om kommunens fylling av strøkasser i Fasanvegen og Jerpevegen. Nå har borettslaget fått beskjed om at strøkasser ikke er noen kommunal eiendom.

Borettslaget har etterlyst påfyll av grus i strøkassene som er plassert i området. Men i kommunen er det ingen som påtar seg det ansvaret. Derimot har prosjektleder Hans Jacob Koren Lund gitt borettslaget klar beskjed om at kommunen ikke har satt ut strøkassene det her er snakk om.

— Strøkassene i de to veiene er ikke plassert ut av kommunen, og kan da således ikke være kommunens ansvar å fylle de opp.

—Topografien i nevnte veger til sier ikke at det er behov for plassering av kommunale strøkasser i dette området. Kongsvinger kommune har heller ikke plassert strøkasser på andre tilsvarende veger i kommunen. Strøkassene anses som borettslagets eiendom og fylling av disse er borettslagets ansvar, skriver Koren Lund i sitt svar til borettslags lederen.

Lederen på sin side finner det litt rart, siden de nevnte kassene står på kommunens grunn og at kommunen tidligere har sørget for å fylle dem.

Powered by Labrador CMS