Politikerne setter stikkledninger på dagsordenen

Stikkledninger er et teknisk begrep politikerne må forholde seg til en gang utpå nyåret. Det har vist seg vanskelig å finne løsninger på eierforholdene til enkelte stikkledninger, der private huseiere, Givas og kommunen har forskjellig oppfatning av ansvar og eierskap.

Administrasjonen vil nå ha politiske føringer på stikkledninger og eierforhold for framtida. Saken det handler om er fra Lia og har pågått i årevis.

En huseier tok allerede i 2012 opp med kommunen et krav om dokumentasjon for eiendomsansvaret for stikkledningen på sin tomt. Med støtte fra to jurister mener huseieren å kunne hevde at stikkledningen ikke er overdratt på lovlig vis, og at den fortsatt bør være Givas eller kommunens ansvar og eiendom. Huseieren hevder at kommunen aldri hadde informert om at den kommunale stikkledningen var overført til dem, og at informasjon om dette i sin tid kun ble formidlet til Digerudlia Vel.

Senere har flere av eiendommene skiftet eiere uten kjennskap til at private stikkledninger førte med eiendommene. Fagleder Andreas Fuglum i teknisk etat har nå besvart henvendelsene og skriver:

«Kongsvinger kommune og Givas har diskutert saken og har blitt enig om at vi ønsker å lage en politisk sak rundt denne problemstillingen slik at vi kan få bedre spilleregler/rammevilkår ved vurdering av slike saker. Dette vil være en generell sak om hvilke krav skal man stille til å overta private ledninger osv. slik at Givas får en politisk forankring på hvordan slike saker skal håndteres i fremtiden. Det er planlagt at denne saken fremmes politisk til våren 2021».

Powered by Labrador CMS