Politisk nei til Byparken-studie

Publisert Sist oppdatert

Politikerne i Formannskapet sa onsdag ja til den framlagte Kommunedelplanen for Kongsvinger og Sør-Odal om kulturminner. Men en formulering i dokumentet som omhandlet framtida for Byparken ville politikerne ha seg frabedt.

Et omfattende og prisverdig arbeid er lagt ned i den nye planen for kulturminner. Det har endt opp i et stort dokument med en solid dokumentasjon og registrering av alle former for kulturminner. En delplan som vil være et effektivt og nyttig dokument for framtidig planlegging av alle slag.

FrPs Kjell Arne Hanssen viste at han leser sine formannskapspapirer grundig da politikerne onsdag skulle vedta delplanen. I omtalen av Byparken hadde han funnet en formulering han slett ikke kunne akseptere.

– Vi kan ikke vedta et dokument og en plan som direkte vil kunne berøre den behandlingen vi skal ha om hotellplanene i sentrum og deler av Byparken, fortalte Hanssen.

Hans innsigelse handlet om planene som er skissert for handlingsplan omkring kulturminnene, der det om Byparken sto foreslått: "Det bør gjennomføres en forstudie som ser på mulighetene for å tilbakeføre byparkens sosiale betydning."

Noen slik forstudie vil Hanssen ikke ha, og fikk hele formannskapet med på at formuleringen om både studie og ønske om å tilbakeføre parken ble strøket fra dokumentet. Hanssens innsigelse ble fremmet på vegne av Frp, Venstre, KrF, Høyre og Sp, og alle de øvrige partiene bortsett fra Pensjonistpartiet var enig med Hanssen og vedtok at det ikke vil være en slik formulering i den endelige kulturminne-planen.

Powered by Labrador CMS