Generelt føler folk i innlandet seg trygge der de bor og ferdes. Det viser politiets innbyggerundersøkelse for 2020.
Generelt føler folk i innlandet seg trygge der de bor og ferdes. Det viser politiets innbyggerundersøkelse for 2020.

– Folk føler seg trygge

Så mange som 94 av 100 innbyggere i Innlandet politidistrikt føler seg trygge der de bor og ferdes. Det gleder stasjonssjef Gjermund Thoresen i Kongsvinger.

Publisert

– Resultatet av innbyggerundersøkelsen er svært hyggelig, sier stasjonssjef Gjermund Thoresen.

Men på tross av de positive tilbakemeldingene fra innbyggerne hviler ikke stasjonssjefen ved Kongsvinger politistasjon på laurbærene.

– Vi vil jobbe videre for å øke folks tilfredshet ytterligere, sier han.

Politiets store innbyggerundersøkelse forteller at 82 prosent har tillit til etaten. Resultatet gjenspeiles blant innbyggerne i Innlandet politidistrikt.

– Det er avgjørende for oss å ha tillit i befolkningen og vi skal fortsette med våre oppgaver slik at tilliten opprettholdes, sier politimester Johan Brekke.

Når det gjelder folks oppfatning om politiets fysiske tilstedeværelse, sier Brekke følgende:

– Vi jobber i størst mulig grad kunnskapsbasert og det innebærer at vi er til stede der det er behov for å forebygge hendelser eller der det erfaringsmessig skjer hendelser og kriminalitet, sier politimester Brekke.

Innbyggerundersøkelsen viser at 53 prosent av de spurte mener at politiet kommer raskt til stedet ved behov for akutt hjelp. 17 prosent er delvis eller helt uenig i påstanden.

– Vi har et stort geografisk distrikt og det er absolutt en prioritering for oss å komme raskt til stedet da innbyggerne har behov for hjelp, sier Brekke.

I 2019 svarte 64 prosent at de ikke var utsatt for kriminalitet i løpet av siste år. I fjor økte dette til 73 prosent.

– Innlandet er et trygt sted å bo og ferdes, og det er positivt at færre oppgir at de ikke har vært utsatt for kriminelle hendelser. Men, det er naturlig å se tallet i sammenheng med koronasituasjonen som preget store deler av det siste året, legger Brekke til.

Undersøkelsen viser at det særlig er identitetstyveri, svindel eller bedrageri på nett og trafikkfarlige hendelser som det er størst bekymring for å bli utsatt for.

Powered by Labrador CMS