Debatt

«Urovekkende og skandaløst»

Dagfinn Sve

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens holdning.

Stor takk til Mitt Kongsvingers redaktør som tør å utfordre politikere og andre når det gjelder bygg og tomteutvikling i Kongsvinger.

At det kommer fram at det er mangel på tomter for boligbygging og at det ikke finnes klargjorte tomter for næringsareal, er jo ikke mindre enn både urovekkende og skandaløst.
Samtidig snakkes det om vekst i Kongsvinger.

Jeg har stor respekt for politikere som bruker av sin tid og evner til fellesskapets beste, men her må de ha forsømt seg. Politikerne må utfordres og legge til rette for vekst og utvikling. Et av de positive byutviklingsinitiativene som faktisk er på blokka, er sentrumshotellet. Her sa politikerne i valgkampen langt på ja til slik etablering i byparken.

Vi venter spent på fortsettelsen når vi har kommet oss gjennom pandemien. Det har også vært skisser og positive ideer for etablering av boligtomter i byen og tilrettelegging for fritidsboliger på Bæreia.

En må tørre å satse for å få til utvikling, og nå må vel noe skje i praksis. Aktiviteten i bygg og anleggsnæringen er en meget god indikator på vekst og utvikling. Det er store ringvirkninger knyttet til slik byggeaktivitet, og når det kommer signaler om at det er omtrent null aktivitet, og det heller ikke legges til rette for slik aktivitet, da skal en se langt etter vekst og positiv utvikling.

Det snakkes om etablering av flere tusen nye arbeidsplasser i Odalskommunene. De arbeiderne må ha et sted og bo, og det skulle ikke forundre meg om noen av dem også vil foretrekke Kongsvinger med de tilbudene som finnes her. Da må det finnes både tomter og andre tilbud for flere innbyggere. Det virker ikke som at Kongsvinger kommune er klar for det.

Powered by Labrador CMS