Beboernes advokat mener Lia-huseierne har en god sak

Advokat Jan Erik Myrvold, som er engasjert av beboerne av sju eneboliger i Lia, mener vannledning-saken er opplagt.

Publisert

— Jeg mener huseierne har en god sak.

Det sier advokat Jan Erik Myrvold som er engasjert av beboerne av sju eneboliger i Utsiktsveien/Bregneveien i uenigheten om eierforholdet til 150 meter med vannledning i Lia.

Myrvold mener huseierne bør vurdere å gå til rettslige skritt dersom ikke kommunen påtar seg ansvaret for stikkledningen.

Det var ekteparet Kari og Jan Mellem som forrige uke i Mitt Kongsvinger sto fram og fortalte om sin fortvilelse over en årelang diskusjon med kommunen som ikke er løst. Bakgrunnen er at vann- og kloakkledningen fra de syv eiendommene i Lia, er lagt i en felles stikkledning på kommunal grunn som fører fram til hovednettet. Nå vil ingen påta seg ansvaret og eierforholdet til denne ledningen. Advokat Jan Erik Myrvold er engasjert på beboernes vegne, og legger ikke skjul på at denne saken har fått pågå altfor lenge.

— Jeg mener dette i utgangspunktet er en (enkel) sak som kommunen burde løse ved å påta seg ansvaret for ledningsnettet. Dette handler om et ledningsnett lagt ned i kommunal grunn, og tomter solgt av den samme kommunen til huseierne. Det salget skjedde uten noen form for (dokumentert) angivelse av at de samme tomteeierne skulle ha noe vedlikeholdsansvar for et ledningsnett på kommunal grunn som har knyttet disse eiendommene til hovedledningsnettet.

— Anlegger du noe er du også anleggsansvarlig. Kommunen/GIVAS viser også til et gammelt Formannskapsvedtak. Det er imidlertid ikke slik at et Formannskap bare kan vedta å legge ansvaret på andre ved et politisk vedtak, mener Myrvold. En slik overtakelse av ansvar er betinget av at dette enten er avtalt med tomteeierne eller godtatt av disse.

— Bør huseierne gå rettens vei her?

— Nå har kommunen igjen sagt de vil fremme saken politisk. Det har de for så vidt hevdet lenge. Men slik det ser ut havner saken til behandling i Formannskapet. Vi får se hva politikerne bestemmer seg for. Problemet her er at denne saken ikke er unik, og at tilsvarende forhold kan dukke opp andre steder ved at mange ikke kjenner til at det er uklarheter rundt eierforholdene på sine vannledninger.

— Men skulle ikke kommunen påta seg vedlikeholdsansvaret her, mener jeg at mine klienter har en god sak som de derfor bør vurdere å forfølge rettslig, sier advokat Jan Erik Myrvold.

- Meyer mangler kunnskap

— Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseierne, har uttalt seg om saken. Hva tenker du om hans uttalelse?

— Etter min mening bygger uttalelsen fra Meyer både på manglende kunnskap om de faktiske forholdene i saken og om det juridisk grunnlaget for tomteeiernes oppfatning. For å kunne trekke en konklusjon mht. ansvaret for det aktuelle ledningsnettet, må man ha god kunnskap om de faktiske forholdene i saken, noe Meyer tydeligvis ikke har.

— Jeg ser også at Meyer uttaler at han oppfatter det slik at både kommunen og tomteeierne har sviktet i oppgaven med å få tinglyst ansvarsforholdet til ledningsnettet. Tomteeierne har imidlertid ikke hatt noen foranledning til å ta et initiativ til dette. For det første ble de ikke gjort kjent med at de hadde noe ansvar for ledningsnettet når de kjøpte tomtene. For det andre var det i så fall kommunen som måtte ha tatt opp dette spørsmålet med grunneierne, mener advokat Jan Erik Myrvold.

Powered by Labrador CMS