Det hjalp lite at både Sorenskriveren i Kongsvinger og 13 lokale advokater advarte mot vedtaket
Det hjalp lite at både Sorenskriveren i Kongsvinger og 13 lokale advokater advarte mot vedtaket

— Glåmdal tingrett blir en filial

Tirsdag ettermiddag sikret regjeringen seg et flertall for sitt forslag om en ny organisering av Domstolene. Det vedtaket mener Sps Emilie Mehl Enger gjør at tingretten i Kongsvinger nå ender opp som en filial for Lillestrøm.

Publisert Sist oppdatert

For bare et halvt år siden gikk et flertall i Stortinget imot regjeringens forslag til en ny struktur for landets domstoler. Med Frps hjelp sa Stortinget nei til forslaget fra regjeringen den gang. Men forslaget ble fremmet som nytt og kom i går opp som egen sak i Stortinget.

— Dessverre valgte Frp å endre sitt standpunkt i en sak vi faktisk var enige om for bare noen måneder siden. Jeg er fryktelig skuffet og mener dette er et svært uheldig utfall for Kongsvinger-regionens del. Jeg mener at organiseringen der Glåmdal tingrett skal være et rettssted underlagt Romerike er svært uheldig og feil form for sentralisering. For meg betyr dette vedtaket at Glåmdal tingrett i framtida vil være en ren filial av Lillestrøm, sier en vred Sp-politiker til Mitt Kongsvinger.

— Hvorfor snur FrP nå i saken, tror du?

— Jeg er forundret siden det er så kort tid siden partiet for bare noen måneder siden sa noe helt annet. Dette er for meg en helt unødvendig reform det forundrer meg at Frp kunne stille seg bak. Da Frp satt i regjering var partiet med på å innføre en politireform de senere er imot. Nå ble de igjen med på en ny sentraliseringsreform de tidligere var enige om var unødvendig. Dette oser av politisk hestehandel, mener Mehl Enger, som hele tiden har strittet imot tanken om å slå tingretter sammen også administrativt, som det nå legges opp til.

I høringsuttalelsene som er avgitt før gårsdagens behandling i Stortinget kommer det fram at det er betydelig motstand mot forslaget. Både regionrådet for Kongsvingerregionen, flere kommuner rundt Gardermoen og ikke minst til sammen 13 lokale advokater har alle vært mot at det de mener vil være en uheldig framtidig organisering av domstolene og de følger det vil få for framtiden til Glåmdal tingrett.

Sorenskriver Vegard Sunde skriver i en kommentar at avgjørelsen ikke var i tråd med domstolens primære ønske, men maner til at de ansatte nå må forholde seg til den avgjørelsen som er fattet.

FrPs Tor Andre Johnsen sier han blir kraftig provosert av hva han mener er «SPs falske retorikk», og hevder at Frp slett ikke har snudd i denne saken;

— Jeg blir skuffet når Sp legger opp til et bilde der det spres usannhet og usikkerhet. Stortingets flertall sikrer at det ikke legges ned noen domstol verken på Eidsvoll eller Kongsvinger. Dette er en reform som gjør at en ved en felles administrasjon oppnår synergier og en mer effektiv domstolshåndtering. Dette er vanlig over alt i næringslivet. Skulle vi styre etter Sps mål ville alt forblitt som det var på 1800-tallet. Sp hevder tidvis at jorden fortsatt er flat, og vil at verden skal stå stille, sier Johnsen i en kommentar til Mehl Enger og Senterpartiet.

Powered by Labrador CMS