Austbo er institusjon for HDO (heldøgnsomsorgsboliger) og hjemmebaserte tjenester i Austmarka omsorgsenhet.
Austbo er institusjon for HDO (heldøgnsomsorgsboliger) og hjemmebaserte tjenester i Austmarka omsorgsenhet.

Austbo gjenåpner for besøk

Publisert Sist oppdatert

Kongsvinger kommune skriver på Facebook at Austbo HDO gjenåpner for besøk.

— Vi har nå mottatt svar på alle prøvene fra Austbo. Alle prøvene var negative, og det betyr at vi nå kan gjenåpne Austbo HDO for besøk. Vi minner om gjeldende råd for besøk:

Det ble innført besøksforbudet ved omsorgssenteret søndag, etter at en medarbeider ved Austbo HDO fikk påvist koronasmitte.

Kommunalsjef helse og mestring, Cathrine Pedersen, sa til Mitt Kongsvinger at kommunen opplevde å ha god kontroll på situasjonen.

Austbo HDO har 28 leiligheter tilpasset eldre med svært omfattende pleie- og omsorgsbehov. Behovene kan være somatiske og/eller kognitive (demenssykdom). Ved Austbo, som alle kommunens institusjoner, er det innført gode forebyggende tiltak.

— I alle våre institusjoner har vi blant annet hatt inndeling av medarbeidere, slik at færrest antall mennesker mulig er i kontakt med hverandre. Dette høster vi litt gevinst av nå, når vi opplever å ha god kontroll på situasjonen, sa Pedersen.

Kongsvinger kommune minner om at det er viktig at alle følger de grunnleggende rådene:

• Hold avstand

• Ha god hånd- og hostehygiene

• Holde seg hjemme når man er syk

• Begrens antall nærkontakter