Det kan bli bomvei til Rafjellet

Publisert

Veiforeningene for Rafjellvegen og Skaarebergsveien ønsker seg bom for de som skal besøke Rafjellet. Nå må politikerne over jul mene om de er enige med grunneierne i det.

Veien til Rafjellet er egentlig en skogsbilvei. Men Rafjellet er blitt en særdeles populært utfartspunkt. I år har økningen i trafikken vært voldsom. Det anslås at rundt 2000 biler og busser har brukt veistumpen øverst på Hokåsen.

Det har fått veiforeningen leder Martin Skaare på vegne av grunneierne å ta kontakt med kommunen med ønske om at kommunen innfører bom der inntektene skal sikre drift og vedlikehold av veien. Veiforeningen er i sin henvendelse klar på at den ikke ønsker å stoppe utfarten til Rafjellet, men at veien ikke er beregnet på det trafikkgrunnlaget som veien har nå. Derfor mener Vegforeningen det må bompenger til for at veien kan vedlikeholdes.

Foreløpig har kommunens saksbehandlere besvart henvendelsen ved å stille flere spørsmål tilbake til Veiforeningens styre. En problemstilling som reises er hensynet til sideveien Skaarebergsvegen og hvorfor i tilfelle denne vegen skal være med i avgiftsbelegget. Kommunen viser til det omfattende arbeidet som måtte til da Statsskog var igjennom tilsvarende prosess på Varaldsskogen i 2017. Å innføre en kommunal bomavgift er ikke noen enkel sak om må derfor utredes videre. Veiforeningen har fått mange spørsmål som først må besvares og det er til slutt kommunepolitikerne som må bestemme om det skal bli krevd bompenger for å komme seg til utsiktspunktet på Hokåsen. Dermed vil uansett ikke denne saken bli behandlet på denne siden av nyttår.

Powered by Labrador CMS