Debatt

«Spill for galleriet?»

Sjur Strand

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens holdning.

Sjur Strand (Ap) er Kongsvingers forrige ordfører og er nåværende fungerende leder i utvalg for samferdsel i Innlandet fylkeskommune.

Jeg traff nok et sårt punkt i mitt innlegg om Godspakke Innlandet, for tre borgerlige representanter spretter opp med beskyldninger om jeg ikke har grunnlag for mine påstander. De blir faktisk så ivrige at de tar feil jernbaneprosjekt.

Jeg skrev om Godspakke Innlandet, ikke en opprusting av Kongsvingerbanen. Godspakke Innlandet står i eksisterende NTP, men har forsvunnet i det nye forslaget. Hvordan kunne det skje på Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti sin vakt? Innlandet Høyre skriver til og med på sine nettsider at de forutsetter at «Godspakke innlandet, inkludert elektrifisering av Røros- og Solørbanen fra Hamar til Kongsvinger gjennomføres i tråd med gjeldende NTP».

Alle partier må kjempe om Godspakke Innlandet, men i Kongsvinger gjøres det et poeng ut av at de som representerer de borgerlige regjeringspartiene skal lede arbeidet inn mot Regjeringen. Nå skulle en vise resultatene av dette.

Representantene fra H, V og KrF skriver videre om konsekvensutredningen for Kongsvingerbanen og at den dessverre ikke ble ferdig. Og de antyder at her har Jernbanedirektoratet hatt lave ambisjoner. Igjen treffer de nok feil.

Det vil ikke overraske meg om Samferdselsdepartementet har kjent til rapportutkast de siste to-tre år og at ingen har presset på for at denne skal bli ferdig. Jeg har heller ingen tro på at det er Jernbanedirektoratet som har ønsket å fremme et forslag om at intet trenger skje de neste 15-20 år på Kongsvingerbanen.

Pengene er blitt styrt til andre regioner og Direktoratet gjør som det er forventet av dem. Det vises til noen store pengebeløp, men problemet er at i jernbaneverden er dette ikke så stort, og det er vedlikeholdsbehov landet rundt.

Dette er vel mer å betrakte som spill for galleriet. Nå er det opp til opposisjonspartiene på Stortinget å rette opp i manglene fra Regjeringen. Vi får heie på de vi kjenner i FrP, AP, SP, SV, MDG og Rødt, slik at får på plass Godspakke Innlandet med dets tilsvinger, krysningsspor, ny tømmer- og flerbruksterminal(er) og strøm på Solørbanen.

Powered by Labrador CMS